Kolejne unijne przepisy wchodzą do polskiego prawa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-11-2014,8:15 Aktualizacja: 25-11-2014,8:19
A A A
Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, którą podpisał prezydent, wdraża unijne przepisy do polskiego prawa. Zakłada m.in., że wszystkie zakłady pakowania jaj obejmie kontrola Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 
 
Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia została znowelizowana przez Sejm 7 listopada. W życie ma wejść 13 grudnia.
 
Nowe przepisy uchylają niektóre definicje zawarte dotychczas w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, gdyż wprowadzone zostały bezpośrednio do przepisów unijnych. 
 
Z tych samych powodów uchylono przepisy dotyczące zakresu wymagań odnoszących się do oznakowania środków spożywczych. Środki spożywcze wprowadzone na rynek lub oznakowane przed dniem 13 grudnia będą mogły pozostawać w obrocie nie dłużej niż do upływu daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia.
 
Wszyscy rolnicy indywidualni prowadzący działalność polegającą na pakowaniu jaj zostali objęci obowiązkiem zgłoszenia tej działalności wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. Obecnie inspekcja kontroluje 30 proc. z ok. 450 takich firm.
 
Przepisy wprowadzają też zmianę w definicji bydła, którego tusze muszą być poddawane klasyfikacji. Od 1 stycznia 2014 r. klasyfikacja dotyczy bydła w wieku od 8 miesięcy. 
Natomiast przestaje obowiązywać definicja bydła dorosłego, za które uważano zwierzęta o masie powyżej 300 kg. Obecna unijna definicja nie odnosi się więc do masy, tylko do wieku zwierząt.
 
Nowela wprowadza także procedury zatwierdzania technik automatycznej klasyfikacji tusz wołowych. Obecnie klasyfikacja tusz wołowych jest prowadzona metodą wzrokową przez uprawnionego rzeczoznawcę. W wyniku postępu technicznego do klasyfikacji tusz wołowych wprowadzono urządzenia automatyczne.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt