Jak będą szacowane szkody łowieckie? Jest rozporządzenie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-09-2018,19:10 Aktualizacja: 21-09-2018,19:32
A A A

Do konsultacji społecznych trafił 20 września projekt nowego rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych. Dokument ma zacząć obowiązywać od początku października.

To oczekiwany akt wykonawczy do znowelizowanego Prawa łowieckiego. Warto przypomnieć, że zakłada szacowanie szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę w uprawach i gospodarstwach rolnych przez komisje składające się z przedstawicieli zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich (z reguły kół łowieckich), ośrodków doradztwa rolniczego oraz poszkodowanych właścicieli ziemi.

Prawo łowieckie, ODR, szacowanie szkód, pieniądze, prawo

100 zł za udział w szacowaniu szkód łowieckich

Przedstawiciele wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego za każdorazowy udział w szacowaniu szkód łowieckich otrzymają 100 zł - wynika z opublikowanego w poniedziałek projektu rozporządzenia w tej sprawie. W poniedziałek na...

Projekt rozporządzenia ministra środowiska określa sposób i terminy zgłaszania szkód, sposoby dokonywania oględzin i ustalania rekompensat, a także wzory protokołów.

I tak, rolnik musi zgłosić szkody łowieckie przez złożenie wniosku w formie papierowej lub elektronicznej do danego koła łowieckiego (chyba że dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego jest inny podmiot) nie później niż w ciągu 7 dni od powstania szkód. Wówczas koło (lub inny podmiot) zawiadamia poszkodowanego oraz ODR o terminie oględzin lub szacowania ostatecznego pismem, e-mailem lub smsem.

"Gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę podczas oględzin oraz szacowania ostatecznego ustala się w oparciu o charakterystyczne ślady żerowania, a także pozostawione tropy i odchody" - czytamy w projekcie.

Rodzaj uprawy lub płodów rolnych ustalać będzie się natomiast podczas oględzin i szacowania przez weryfikację informacji z wniosku, porównując je ze stanem faktycznym. Stan i jakość upraw ma być ustalana w 5-stopniowej skali, gdzie 1 to stan zły, a 5 bardzo dobry.

prawo łowieckie, szacowanie szkód łowieckich, sołtysi, odr, andrzej duda

Prezydent podpisał nowelę Prawa łowieckiego. ODR będą szacować szkody

W szacowanie szkód łowieckich, zamiast sołtysów, włączą się ośrodki doradztwa rolniczego - stanowi nowelizacja Prawa łowieckiego, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Konieczność zmiany obowiązujących przepisów Prawa...

Pod uwagę brane mają być - oprócz oczywiście śladów działalności zwierząt - wykonywane zabiegi agrotechniczne, anomalie pogodowe, potencjalne możliwości plonowania w oparciu o daną fazę rozwojową roślin (w danym okresie wegetacyjnym) czy ślady działalności szkodników owadzich.

Obszar całej uprawy będzie ustalany: przez pomiar taśmą mierniczą, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, przy użyciu odbiorników systemu nawigacji satelitarnej (GPS) lub/i przy wykorzystaniu danych z systemu informacji przestrzennej (GIS).

Szacunkowy obszar uszkodzonej uprawy ma być z kolei wytyczany podczas wizji lokalnej, także z wykorzystaniem wyżej wymienionych metod plus ewentualnie przy pomocy dronów.

Największy wysiłek będzie czekał na komisje szacujące przy obliczaniu wysokości strat zgodnie z tym rozporządzeniem. Stanowi np., że "procent zniszczenia na uszkodzonym obszarze stanowi uśredniony ze wszystkich uszkodzonych rejonów uprawy iloraz liczby roślin uszkodzonych do faktycznej obsady roślin, ustalonej na podstawie wartości średniej z prób przeprowadzonych w nieuszkodzonej części uprawy".

prawo łowieckie, szacowanie szkód łowieckich, senat, odr, henryk kowalczyk, ministerstwo środowiska

Przedstawiciele ODR będą włączeni w szacowanie szkód łowieckich

Senatorowie w głosowaniu nie zaproponowali poprawek do nowelizacji Prawa łowieckiego. Teraz nowela, która włączy ośrodki doradztwa rolniczego, zamiast sołtysów, w szacowanie szkód łowieckich, trafi do podpisu prezydenta. Za...

A "szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego ustala się mnożąc pomierzoną objętość sterty, stosu lub kopca, w których te płody zostały złożone, przez gęstość sterty, stosu lub kopca". Ponadto "plon z 1 ha ustala się na podstawie polowych prób wydajności przeprowadzanych w nieuszkodzonych częściach uprawy".

Zgodnie z projektem rozporządzenia, wysokość odszkodowania za szkody w uprawach mają być wyliczone przez mnożenie obszarów uprawy, która uległa uszkodzeniu przez procent jej zniszczenia. Ustaloną w ten sposób tzw. powierzchnię zredukowaną mnoży się przez plon z 1 ha, a wynik mnoży się przez wartość danego płodu rolnego (wyrażoną przez jego cenę skupu w tym rejonie, ewentualnie przez wartość rynkową).

Jeśli chodzi o szkody wyrządzane przez dziki na łąkach i pastwiskach, wysokość rekompensaty ma być ustalana na podstawie wartości rynkowej siana lub masy zielonej w danym sezonie wegetacyjnym.

Odszkodowania za straty w uprawach czy na łąkach mają być pomniejszane o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania. Będą obliczane w każdej sprawie indywidualnie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement