Ekolodzy: nowe Prawo łowieckie szkodliwe dla ludzi i przyrody

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
11-07-2016,9:20 Aktualizacja: 11-07-2016,15:40
A A A

20 organizacji przyrodniczych i prozwierzęcych złożyło do Ministerstwa Środowiska miażdżącą krytykę nowelizacji Prawa łowieckiego w Polsce. 

"Pomimo oczekiwań społecznych co do ucywilizowania myślistwa oraz konieczności realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nowe Prawo łowieckie w dalszym ciągu jest szkodliwe dla ludzi i przyrody" - informuje WWF Polska.

Ekolodzy podkreślają, że trzecia już próba nowelizacji ustawy, której inicjatorem jest minister-myśliwy Jan Szyszko obnaża "lekceważenie tego resortu wobec społeczeństwa, praworządności i ochrony przyrody".

prawo łowieckie, szkody łowieckie, senat, asf

Senat zgłosił poprawki do nowelizacji Prawa łowieckiego

Senat zdecydował o wprowadzeniu do znowelizowanego Prawa łowieckiego poprawek precyzujących. Nowe prawo stanowi, że szacowaniem szkód łowieckich mają się zajmować wojewodowie, a nie jak do tej pory sami myśliwi. Do funduszu odszkodowawczego...
WWF Polska zwraca uwagę, że od 2014 roku "ignorowane są społeczne postulaty popierane przez naukowców" wprowadzenia zmian w Prawie łowieckim dla zwiększenia bezpieczeństwa ludzi, ochrony przyrody oraz wyeliminowania cierpienia zwierząt, m.in.

  • wprowadzenia zakazu polowań zbiorowych, których efektem jest wiele rannych, postrzelonych zwierząt oraz płoszenie gatunków objętych ochroną.
  • wprowadzenia zakazu dokarmiania zwierząt, jako przyczyny niekontrolowanego wzrostu populacji zwierząt i konfliktów z rolnikami.
  • wprowadzenia zakazu używania toksycznej amunicji ołowianej, szkodliwej dla środowiska i ludzi.
  • wprowadzenia zakazu udziału dzieci w polowaniach w celu zabezpieczenia najmłodszych przed przypadkowym postrzeleniem i  uczestnictwem w niezrozumiałym dla nich cierpieniu i śmierci zwierząt.
  • odsunięcia polowań od zabudowań mieszkalnych co najmniej na 500 metrów, dla wzmocnienia bezpieczeństwa osób postronnych.
  • zabezpieczenia konstytucyjnego prawa własności, umożliwiającego wyrażenie sprzeciwu właścicieli działek na polowania na ich ziemi.

szkody, rolnicy, straty, prawo, przepisy, Prawo łowieckie, PIR, protest

Rolnicy domagają się nowelizacji ustawy Prawo łowieckie

Podlaska Izba Rolnicza wystąpiła do sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o pilne przyjęcie noweli Prawa łowieckiego. W przypadku braku reakcji parlamentarzystów...
"Żaden z powyższych postulatów nie doczekał się zrozumienia posłów- myśliwych podczas wcześniejszych prób zmiany prawa łowieckiego. Nie uwzględniło ich także Ministerstwo Środowiska" - twierdzą ekolodzy.

Podkreślają, że to niejedyne kontrowersje związane z procesem legislacyjnym, zainicjowanym przez ministra Szyszkę.

- Prace nad nowelizacją przypominają czasy komuny. Rzekome konsultacje społeczne w wydaniu resortu polegały na przekazaniu projektu jedynie trzem instytucjom zainteresowanym polowaniami, tj. PZŁ, LP i izbom rolniczym. Na zapoznanie się z materiałami i wniesienie uwag wyznaczono 3 dni robocze. To jawne lekceważenie obywateli zainteresowanych przyrodą i własnym bezpieczeństwem - mówi Zenon Kruczyński z Towarzystwa Ochrony Krajobrazu.

W jego ocenie, projekt ustawy jest niezgodny z konstytucją, prawem polskim i europejskim.

prawo łowieckie, prawo i sprawiedliwość, beata mazurek

PiS wycofuje swój projekt Prawa łowieckiego

Projekt posłów PiS Prawa łowieckiego zostanie wycofany najpóźniej na najbliższym posiedzeniu Sejmu - poinformowała Beata Mazurek, rzeczniczka klubu. Wyjaśniła, że dokument wzbudzał kontrowersje także wśród posłów PiS....
- W ustawie brak jest regulacji obligujących poddawanie planów łowieckich procedurze oceny oddziaływania na środowisko, choć już w 2011 roku Komisja Europejska jasno wypowiedziała się co do takiej konieczności. Stanowi to kolejne pole konfliktu  pomiędzy ministrem Szyszką a instytucjami europejskimi - zaznacza Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

- Nowelizacja nadal nie realizuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Co więcej, właściciel ziemi, który nie życzy sobie polowań na własnej nieruchomości, będzie musiał udowodnić przed sądem, że wynika to z wyznawanej religii lub zasad moralnych. Myśliwskie hobby staje się ważniejsze niż Konstytucja gwarantująca prawo własności i do prywatności - podkreśla Dorota Wiland z Fundacji IUS ANIMALIA

- Minister, który mówi o sobie otwarcie, że myślistwo "wyssał z mlekiem matki", planuje teraz ustalać listę gatunków zwierząt łownych dla "kultywowania tradycji myśliwskich". W XXI wieku na całym świecie planowanie łowieckie opiera się o wyniki badań naukowych i troskę o przyrodę. Nowelizacja to kolejna stracona szansa na ucywilizowanie łowiectwa w Polsce - tłumaczy Paweł Średziński z WWF Polska.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu