Bydło na uwięzi w gospodarstwie ekologicznym. Kiedy to możliwe?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-07-2015,13:15 Aktualizacja: 15-07-2015,13:51
A A A

Odstępstwo w zakresie trzymania bydła na uwięzi w małym gospodarstwie ekologicznym może być stosowane przez producentów rolnictwa ekologicznego bez uzyskania zgody od wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

To wynik nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej. Niedawno nowe przepisy weszły w życie.

Trzymanie bydła na uwięzi w gospodarstwach ekologicznych jest jednak możliwe pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim musi ono spełniać kryteria małego gospodarstwa, tzn. nie może mieć więcej niż 40 sztuk dorosłych bydła.

Ponadto konieczność stosowania ww. odstępstwa musi wynikać z trudności związanych z klimatem lub położeniem geograficznym, ewentualnie z trudności strukturalnych. Czyli można trzymać bydło na uwięzi, jeżeli producent nie ma możliwości podzielenia zwierząt na grupy odpowiednie do ich sposobu zachowania. A w dodatku bydło ma dostęp do pastwisk w okresie wypasania oraz dostęp do obszarów na otwartej przestrzeni przynajmniej dwa razy w tygodniu, gdy wypasanie nie jest możliwe.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

15.10 - 31.12.2020 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej <-- zobacz więcej

26.10 – 24.12.2020 wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

30.11 – 13.01.2021 można złożyć wniosek na rozwój usług rolniczych <-- zobacz więcej

30.11 – 28.01.2021 wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy <-- zobacz więcej

31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę