Wydali ostatnie pieniądze na scalanie gruntów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Wojciech Huk PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-02-2020,15:05 Aktualizacja: 07-02-2020,15:09
A A A

Ponad 14 mln zł przeznaczonych zostanie na scalenie ponad 1,3 tys. ha gruntów na terenie powiatów rzeszowskiego i jarosławskiego. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jak poinformował Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego umowy, które zostały podpisane to ostanie pieniądze z tej perspektywy finansowej przeznaczone na scalenie gruntów.

scalanie gruntów, drogi dojazdowe do pól, ochrona gruntów, uniwersytet rolniczy w krakowie

Naukowcy zbadają efektywność ekonomiczną scalania gruntów

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie przeprowadzi pogłębioną analizę naukową i ocenę efektywności scaleń gruntów. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.   Od...

- Tym samym limit środków dostępnych dla województwa podkarpackiego na te działania został całkowicie wyczerpany. Jesteśmy liderem jako województwo w działaniach scaleniowych, a przyznana nam pomoc unijna jest największa spośród regionów - przypomniał.

Województwo podkarpackie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymało największą w skali kraju kwotę na scalenia gruntów - ponad 77,5 mln euro, czyli 27 proc. puli krajowej. Po przeprowadzonych pięciu naborach łącznie zawarto 38 umów o przyznaniu pomocy.

Dwie ostatnie umowy podpisały powiaty rzeszowski i jarosławski. W tym pierwszym powiecie scalone będą grunty wsi Lecka; całkowity koszt wyniesie około 11 mln zł, a scalonych zostanie około 1 tys. ha gruntów.

W powiecie jarosławskim natomiast scalone będą grunty w obszarze wsi Chorzów - za ponad 4 mln zł scalonych zostanie przeszło 300 ha gruntów.

scalanie gruntów, trybunał konstytucyjny, Skarga konstytucyjna, prawo własności Skarbu Państwa, andrzej zielonacki

Trybunał Konstytucyjny wydał ważny wyrok dotyczący scalania gruntów

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjny jest przepis, który w określonych sytuacjach uniemożliwia stwierdzenie, że decyzję o zatwierdzeniu projektu scalania gruntów wydano z naruszeniem prawa. Jak przypomniał w uzasadnieniu...

Jak poinformował Stanisław kłopot, starosta jarosławski w sumie w powiecie scalonych zostanie ponad 9 tys. hektarów w 9 miejscowościach, a samorząd pozyskał na ten cel 108 mln zł.

- To czyni powiat jarosławski zdecydowanym liderem na Podkarpaciu, jeśli chodzi o scalenia - dodał.

Drugim w województwie powiatem pod tym względem jest powiat przeworski, gdzie scalonych zostanie ponad 8,8 tys. ha oraz leżajski - ok. 4 tys. ha.

W sumie na Podkarpaciu dzięki pieniądzom z PROW uda się scalić ok. 30 tys. gruntów. Łącznie w scaleniach weźmie udział ok. 9 tys. gospodarstw.

W ramach prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym powstanie też ok. 700 km dróg, a przebudowanych ok. 661 km.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt