Wnioski o rekompensaty z FOR głównie od producentów, którym nie zapłacono za zboże

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-11-2023,11:35 Aktualizacja: 11-11-2023,14:16
A A A

Blisko 18 milionów złotych ma w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa (FOR) trafić do 17 listopada na konta producentów, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane płody rolne.

O działalność FOR pytała w ramach złożonej interpelacji posłanka Dorota Niedziela (KO), przypominając, że uruchomiony 1 lipca Fundusz ma wypłacać rekompensaty producentom rolnym z tytułu utraconych przychodów w sytuacji, gdy nastąpi to z powodu upadłości podmiotów-nabywców produktów rolnych.

for, fundusz ochrony rolnictwa, mrirw, niewypłacalność, skupy, zapłata

Nie dostałeś zapłaty z powodu niewypłacalności skupu? Rusza Fundusz Ochrony Rolnictwa

Od 1 do 31 sierpnia rolnicy, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2022 r. stały się niewypłacalne, mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty ze środków Funduszu Ochrony...

450 wniosków z "zielonym światłem"

Odpowiadając, minister rolnictwa Robert Telus informuje w piśmie z 6 listopada br., że zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do 15 września 2023 r. do oddziałów terenowych KOWR wpłynęło 660 wniosków o przyznanie rekompensat na łączną kwotę 29,78 mln zł. Jak dodaje, wnioski złożyli głównie producenci zbóż, którzy nie otrzymali zapłaty za ziarno zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny.

„Pozytywnie rozpatrzono 450 wniosków o przyznanie rekompensat na kwotę 17,74 mln zł. Rekompensata wypłacana jest w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja administracyjna staje się ostateczna, na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany we wniosku. Przewidywany termin ostatnich wypłat przypada na dzień 17 listopada 2023 r.” – wylicza Telus.

Decyzje dyrektorów oddziałów KOWR

Na pytania o tryb przyznawania rekompensat oraz o to, czy zostały utworzone specjalne komisje przy oddziałach terenowych KOWR odpowiada, że zasady przyznawania rekompensat są uregulowane w ustawie z 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, która nie uprawnia do powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie rekompensaty.

Funduch Ochrona Rolnictwa, KOWR, ciągnik, pole

Fundusz Ochrony Rolnictwa

1 lipca 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o FunduszuOchrony Rolnictwa. Celem ustawy jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym uzyskanie rekompensaty z tytułu utraty przychodów z prowadzonej...

„Zgodnie z przepisami ww. ustawy rekompensatę przyznaje w drodze decyzji administracyjnej dyrektor Oddziału Terenowego KOWR na podstawie złożonego wniosku o przyznanie rekompensaty. Przed wydaniem decyzji dyrektor OT KOWR występował pisemnie do podmiotu skupującego, który stał się niewypłacalny, syndyka albo innej osoby sprawującej zarząd nad majątkiem tego podmiotu o potwierdzenie, że producent rolny nie otrzymał zapłaty za zbyte produkty rolne. Organem odwoławczym dla decyzji wydanych przez dyrektora OT KOWR jest dyrektor generalny KOWR” – wskazuje szef resortu rolnictwa.

Dalej informuje, że zgodnie z ustawą wnioski o przyznanie rekompensaty składane były w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. Na wypłatę rekompensat w 2023 r. KOWR otrzymał z budżetu państwa środki w kwocie 19 mln 60 tys. zł na podstawie umowy zawartej z ministerstwem rolnictwa. Komisja Europejska wydała zgodę na taką pomoc 8 czerwca br.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu