Tylu hodowców trzody stara się o specjalne wsparcie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-09-2023,12:55 Aktualizacja: 18-09-2023,13:01
A A A

Do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło blisko 28 tys. wniosków od producentów trzody chlewnej zagrożonych utratą płynności finansowej gospodarstw w związku z ograniczeniami na rynku rolnym.

Przekazując tę informację, ARiMR zastrzega, że wynika ona ze wstępnych ustaleń. I przypomina, że o dofinansowanie (nabór wniosków trwał do 15 września) mogli się starać producenci rolni zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie. Prowadzona przez nich działalność musiała mieć status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a oni sami musieli posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Oprócz tego niezbędnym do spełnienia warunkiem było prowadzenie - według stanu na 15 marca 2023 r. - gospodarstwa, w którym utrzymywano świnie, i zarejestrowanie w ARiMR zwierząt tego gatunku urodzonych między 15 marca a 15 sierpnia 2023 r.

„Stawka wsparcia to 100 zł do każdego urodzonego w wyznaczonym przedziale czasowym prosięcia, które zostało do 31 sierpnia 2023 r. oznakowane i zgłoszone do bazy IRZ. W ramach tego programu pomocy jeden producent rolny może otrzymać maksymalnie 500 tys. zł” – zaznacza w komunikacie ARiMR.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie