Płatności bezpośrednie. Jak będzie w przyszłym roku?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-08-2020,12:05 Aktualizacja: 24-08-2020,12:21
A A A

Zarówno płatność związana z produkcją buraków cukrowych, jak i pozostałe płatności bezpośrednie w roku 2021, będą przyznawane na takich samych zasadach i w tej samej formie, co obecnie - poinformował resort rolnictwa.

Natomiast - jak dalej napisali urzędnicy w odpowiedzi na wystąpienie rolniczego samorządu dotyczące przede wszystkim wsparcia do buraków - od roku 2022 planowane są nowe rozwiązania prawne w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej.

"Procedowany na forum Unii Europejskiej projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczący planów strategicznych WPR, przewiduje możliwość ustanowienia wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji w niektórych sektorach i rodzajach produkcji lub typach rolniczych istotnych ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych i znajdujących się w trudnej sytuacji. Wśród nich wymienione są również buraki cukrowe" - wskazuje ministerstwo.

burak cukrowy, francja, mszyce, zaprawy neonikotynoidowe

Mszyce niszczą uprawy buraka. Rolnicy chcą pozwolenia na użycie zapraw

Mszyce zniszczyły przynajmniej 30 proc. buraków cukrowych we Francji. Właściciele upraw wzywają do jak najszybszego pozwolenia na użycie zakazanych od 2018 r. zapraw neonikotynoidowych, które są jedynym środkiem zwalczania plagi....

I zapewnia, że obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem Krajowego Planu Strategicznego dla WPR, który będzie obowiązywał w przyszłym okresie programowania, obejmujące m.in. szereg analiz, w tym analizę sytuacji poszczególnych sektorów.

Wracając natomiast do działań PROW 2014-2020, w przyszłym roku planowane jest kontynuowanie naborów wniosków o przyznanie płatności w ramach: działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, poddziałania: 8.1. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, poddziałania 8.5. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

"Obecnie planuje się, że zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w przypadku pakietów przyrodniczych (Pakiet 4. i 5.) i Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone będą podejmowane na 5 lat, a w przypadku pozostałych pakietów – na 2 lata. W okresie przejściowym planuje się, że zobowiązania ekologiczne będą podejmowane na okres 3 lat, a w ramach działania Dobrostan zwierząt - na 1 rok" - wymienia resort.

Jednocześnie urzędnicy nie ukrywają, że ze względu na podejmowane na szczeblu UE decyzje, trudno jest już teraz jednoznacznie przesądzić, jak będą wyglądały ostatecznie terminy naborów wniosków w 2021 roku oraz zakres zobowiązań, ponieważ uzależnione one będą także od treści przepisów dla okresu przejściowego UE oraz przepisów implementujących wyniki osiągniętego porozumienia w sprawie budżetu dla kolejnej perspektywy finansowej.

"Ponadto warto zaznaczyć, iż planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych, a ich ogłoszenie uzależnione będzie także od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzednich naborów)" - dodaje ministerstwo.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie