Ministerstwo przypomina o ważnym naborze

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
16-04-2021,11:45 Aktualizacja: 16-04-2021,11:57
A A A

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem ASF mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy - przypomina ministerstwo rolnictwa.

Nabór rozpoczął się 11 marca i potrwa do końca grudnia 2021 r. O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.

KRIR, dopłaty bezpośrednie, kredyty dla rolników

KRIR chce kredytów dla rolników z zabezpieczeniem na dopłatach

Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się wdrożenia przepisów umożliwiających uzyskanie kredytów preferencyjnych przez producentów rolnych, np. z zabezpieczeniem na przyznanych płatnościach bezpośrednich. W wystąpieniu do ministra...

O pomoc mogą ponadto wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Szkody musiały powstać w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie wsparcia lub w co najmniej jednym z 2 lat poprzedzających rok składania wniosku.

Wsparcie przysługuje, gdy straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wyniosły co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok.

Wysokość poniesionych strat określa komisja powołana przez wojewodę.

W przypadku wstąpienia ASF o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu rolnika.

Krajowy Plan Odbudowy, Waldemar Buda, wsparcie dla rolnictwa, rozwój obszarów wuejskich

Wieś i obszary wiejskie dostaną więcej pieniędzy z KPO

Po konsultacjach publicznych dotyczących Krajowego Planu Odbudowy, środki dla rolnictwa i obszarów wiejskich zostały zwiększone. Będą przeznaczone na skracanie łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym - poinformował Waldemar...

W siedzibie stada, w której przebywały świnie objęte ww. decyzją, po jej wykonaniu rolnik nie może utrzymywać świń.

Pomoc może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa - w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.

W przypadku wystąpienia ASF - wsparcie może dotyczyć inwestycji innych niż związane z produkcją świń.

Wsparcie dla rolnika z powodu strat klęskowych w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi do 300 tys. zł, ale nie może przekroczyć poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement