KRUS podaje szczegóły wypłaty "trzynastki"

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-04-2021,10:00 Aktualizacja: 03-04-2021,20:38
A A A

Razem z emeryturą lub rentą w kwietniowych terminach płatności Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, tak jak w ubiegłym roku, wypłaci dodatkowe roczne świadczenie pieniężne - tzw. trzynastą emeryturę.

Środki zostaną przekazane z urzędu osobom, które na 31 marca miały prawo do jednego ze świadczeń: emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, okresowej emerytury rolniczej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

zasiłek opiekuńczy, pandemia koronawirusa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, krus

Przedłużony zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 11 kwietnia wydłużony został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika. Świadczenie przysługuje na dotychczasowych zasadach - w przypadku...

Jak zaznacza Kasa, "trzynastka" przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia), czyli najniższej emerytury, która od 1 marca wynosi 1.250,88 zł brutto (z kwoty zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne).

"Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które zostanie wypłacone w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 marca 2021 r." - precyzuje KRUS.

I podaje przykład: renta rodzinna rolnicza (GRN) jest wypłacana wdowie i 3 pełnoletnim dzieciom. W kwietniowym terminie płatności zostanie wypłacone dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w kwocie 1.250,88 zł, czyli po 317,72 zł dla każdej uprawnionej osoby.

Jeżeli do renty rodzinnej jest uprawniona więcej niż jedna osoba i jedna z nich jest uprawniona do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu renty rodzinnej zostanie podzielone stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby uprawnionej do renty socjalnej/ rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych, krus, świadczenia dla rolników

KRUS wypłaci na nowych zasadach. Co się zmienia dla miliona osób?

Od 1 marca kwoty świadczeń emerytalno-rentowych wzrosły o wskaźnik waloryzacyjny wynoszący 104,24 proc., ale nie mniej niż o 50 zł - poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Rolnicza emerytura podstawowa wynosi zatem obecnie 1 tys....

Osobie wyłączonej z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej przysługuje dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu przysługującego prawa do renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego”.

Kasa obrazuje też sytuację, gdy do renty rodzinnej uprawnione są cztery osoby, a dwie osoby razem z rentą rodzinną pobierają rentę socjalną: w kwietniu zostanie przyznane dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w łącznej kwocie 3.752,64 zł, tj. po 1.250,88 zł dla osób uprawnionych do renty socjalnej (2 x 1.250,88 zł = 2.501,76 zł) i 1.250,88 zł dla dwóch pozostałych osób (po 625,44 zł dla każdej z nich) - tłumaczy rolniczy ubezpieczyciel.

Informuje też, że osobie, która ma prawo do kilku świadczeń, przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które zostanie wypłacone przez właściwy organ emerytalno-rentowy.

Gdy KRUS wypłaca w zbiegu emerytury i renty rolnicze wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaci właśnie Kasa. A ZUS wypłaci "13" tym emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"