ARiMR przekaże pieniądze. Koła gospodyń wiejskich dostaną nagrody za frekwencję w gminie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-11-2023,11:50 Aktualizacja: 22-11-2023,11:52
A A A

Gminy do 20 tys. mieszkańców z frekwencją w minionych wyborach parlamentarnych powyżej 60 proc. otrzymają środki na działalność kół gospodyń wiejskich. To efekt tzw. akcji profrekwencyjnej.

Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Przewidziano w niej, że w ramach tzw. akcji profrekwencyjnej ARiMR uruchomi wsparcie dla kół gospodyń wiejskich, które mają siedzibę na terenie gminy o liczbie mieszkańców do 20 tys. i w której frekwencja w tegorocznych wyborach do Sejmu wyniosła powyżej 60 proc.

„Powyższe wsparcie nie będzie przysługiwało kołu będącemu w stanie likwidacji. Wysokość pomocy dla koła obliczana będzie jako iloraz kwoty 250 000 zł i liczby kół mających siedzibę na terenie danej gminy i ustalana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zaokrąglana w dół” – czytamy w rządowym komunikacie.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu