ARiMR podsumowuje zakończone nabory. Ile wniosków złożyli rolnicy?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
29-06-2022,13:50 Aktualizacja: 29-06-2022,14:03
A A A

Do 27 czerwca można było ubiegać się o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych za 2022 rok. Do tego dnia przyjmowane również były wnioski o przyznanie pomocy w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" na rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie.

Wnioski w pierwszym naborze można było składać tylko przez internet od 15 marca. Gospodarz, którzy złożył je do 31 maja mogą liczyć na otrzymanie dopłat w pełnej wysokości, a ci co uczynili to później będą mieli obniżone płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

PROW 2014-2020, modernizacja gospodarstw, zielona energia, wydatki na rolnictwo

Projekt zmian w PROW 2014-2020 przekazany KE. Rolnicy dostaną wyższe wsparcie?

Do Komisji Europejskiej przekazany został projekt zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakłada m.in. podwyższenie kwot na dofinansowania "modernizacji gospodarstw" oraz wprowadza nowy rodzaj inwestycji...

Do ARiMR trafiło 1,261 mln dokumentów od rolników, a złożone po 27 czerwca nie będą już rozpatrywane.

O płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW po raz kolejny można było ubiegać się wyłącznie drogą internetową. W tegorocznej kampanii za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), udostępnionej na portalu ARiMR, a nie jak wcześniej bezpośrednio przez aplikację eWniosekPlus. Dane dostępu (login i hasło), z których dotychczas korzystali rolnicy ubiegający się o dopłaty, nie zmieniły się.

Z kolei wnioski o przyznanie pomocy w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" na rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie rolnicy składali od 29 marca do 27 czerwca (pierwotnie nabór miał się zakończyć 27 maja).

Na razie w ARiMR zarejestrowano 72 dokumenty na ponad 8,8 mln zł. Ostateczne liczby mogą zmienić się bowiem dokumenty można było składać m.in. za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Limit wsparcia, które można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt to 900 tys. zł. W przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (w tym ich wyposażeniem), maksymalna wysokość pomocy to 200 tys. zł.

Z kolei w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach PROW 2014-2020 można otrzymać do 100 tys. zł. Wsparcie w obu przypadkach jest przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji i wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub kilku gospodarzy poziom dofinansowania wzrasta do 60 proc. W przypadku inwestycji w nawadnianie o pomoc nie może ubiegać się grupa gospodarzy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt