Sunex pobił kolejny rekord sprzedaży

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
03-07-2018,16:15 Aktualizacja: 03-07-2018,16:30
A A A

Raciborski producent innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii zanotował w II kwartale 2018 roku 16,63 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 50 proc. rok do roku.

Narastająco od początku roku sprzedaż spółki wyniosła 27,08 mln zł, czyli o 47 proc. więcej niż w pierwszej połowie ub.r.

- Wstępne wyniki sprzedaży za pierwsze półrocze są bardzo dobre. Produkty z grupy OZE są obecnie naszym głównym źródłem obrotów a aktualna sytuacja polityczno-gospodarcza bardzo sprzyja naszej branży. Tradycyjnie najwyższe obroty zanotowaliśmy na rynku niemieckim - mówi Romuald Kalyciok, prezes Sunex SA.

Udział OZE w zużyciu energii, oze, odnawialne źródła energii, energia wiatrowa, energia słoneczna

Rośnie udział OZE w zużyciu energii

Udział OZE w zużyciu energii w Unii Europejskiej w 2016 roku wyniósł 17 proc. - wynika z obliczeń Eurostatu. Do 2020 roku, zgodnie z polityką Brukseli, ma pójść w górę do 20 proc. W ostatnich kilkunastu latach Wspólnota...
- Na polskim rynku znaczny wzrost sprzedaży został zrealizowany dzięki dostawom na rzecz spółki Polska Ekologia. Od początku istnienia Sunex-u zajmujemy się obniżaniem kosztów uzyskania energii cieplnej i ogrzewania wody użytkowej. Nasze produkty oparte m.in. o energię słoneczną, stają się coraz bardziej popularne, gdyż pozwalają na oszczędny i ekologiczny sposób ogrzewania - dodaje.

Kalyciok wyjaśnia, że firmie sprzyja fakt, że produkty przyczyniają się do coraz czystszego powietrza. - Prace naszego działu badawczo-rozwojowego opieramy o najnowsze technologie służące zachowaniu najlepszej jakości powietrza (poniżej PM2,5), a nasze produkty wspierają dekarbonizację środowiska. Sprzedaż Sunax wspomaga także decyzja Unii Europejskiej, która przyjęła dyrektywę nakazującą do 2020 roku zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 20 proc. we wszystkich krajach UE. Drugi i trzeci kwartał to dla naszej firmy najlepsze okresy w roku, dlatego spodziewam się utrzymania wzrostowej tendencji również w drugim półroczu br. - przyznaje Romuald Kalyciok.

windeurope, europejskie stowarzyszenie energetyki wiatrowej, elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe na morzu

Byli górnicy znajdą pracę w OZE. Przeszkoli ich branża wiatrakowa

Program szkoleń dla byłych górników chce wdrożyć w Polsce WindEurope, europejskie stowarzyszenie energetyki wiatrowej. - Chcemy przygotować byłych pracowników przemysłu górniczego w Polsce do pracy w firmach z sektora...
W dłuższej perspektywie, na wzrost sprzedaży oraz poprawę uzyskiwanych przez Sunex marż, będzie miała prowadzona kosztem ok. 8-9 mln zł inwestycja, mająca na celu rozbudowę mocy produkcyjnych i wdrożenie nowych wyrobów do oferty.

Firma złożyła wniosek o dofinansowanie tego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Spółka pod koniec czerwca br. pozyskała również bankowe finansowanie swojego projektu w łącznej kwocie 3,53 mln zł i 1,15 mln euro.

- Nowoczesny park maszynowy umożliwi wygenerowanie wyższej marży na sprzedaży oraz usprawni procesy logistyczne. Jestem przekonany, że realizacja inwestycji umocni pozycję firmy, jako czołowego producenta rozwiązań grzewczych i instalacyjnych, a także pomoże w ekspansji na nowe rynki - twierdzi Kalyciok.

W I kwartale 2018 roku SUNEX odnotował 10,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk operacyjny i EBITDA wyniosły odpowiednio 0,3 mln zł i 0,8 mln zł, a wynik netto 0,2 mln zł.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie