Shrek i Mascara, czyli nasiona odmian rzepaku w ofercie PROCAM

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Procam, (zac) | redakcja@agropolska.pl
21-07-2016,17:55 Aktualizacja: 21-07-2016,18:39
A A A

Firma PROCAM, która zajmuje się między innymi sprzedażą i dystrybucją materiału siewnego roślin uprawnych zaprezentowała swoją ofertę w zakresie rzepaku ozimego.

 • SHREK

Idealnie dopasowany
rzepak ozimy odmiana mieszańcowa
Idealny na susze
Bardzo wczesny
Wysoka zdrowotność

SHREK to najnowsza odmiana niemieckiego hodowcy, zarejestrowana w Polsce w 2014. Wykorzystanie w hodowli specjalnie stworzonych linii rodzicielskich pod klimat umiarkowany, dało efekt w postaci odmiany idealnie dopasowanej do naszych warunków geograficznych. Dzięki temu SHREK ma wysoką zdolność adaptacyjną do różnych stanowisk, w tym suchych, jak również tych lepszych, gdzie presja chorób jest większa. Wysoka zdrowotność odmiany daje gwarancję niezachwianego rozwoju roślin, prowadząc do bardzo wysokich i stabilnych w latach plonów nasion. Wczesność w rozwoju jak również wczesność w kwitnieniu i dojrzewaniu, daje możliwość uprawy SHREKA w regionach północnych oraz latach chłodnych i mokrych. Potwierdzona w naszym klimacie bardzo wysoka zimotrwałość daje gwarancję bezpieczeństwa w uprawie.

 • ABAKUS

Niespotykany plon i zimotrwałość
rzepak ozimy odmiana mieszańcowa
Wysoka wartość rynkowa odmiany
Stabilne plonowanie w latach
Potwierdzona zimotrwałość w 2012 i 2016

ABAKUS to mieszaniec z niemieckiej hodowli NPZ, zarejestrowany w 2009 roku w polskim rejestrze. Od tego czasu znajduje się nieustannie w czołówce najlepszych odmian, mimo corocznych nowych rejestracji - plony średnio na poziomie 114% wzorca (średnia z lat 2007-2015). Osiąga to głównie przez wspaniałe cechy agronomiczne, m.in.: rewelacyjną zimotrwałość - najwyższą na ryku w 2012 i potwierdzona w 2016, średnie wymagania do stanowiska, średnio szybki rozwój jesienny oraz gwarantowaną wysoką odporność na podstawowe choroby rzepaku. Jest mieszańcem niezawodnym, dobrze aklimatyzuje się w zmiennych warunkach środowiska.

 • ALEXANDER

Potęga Wielkich Plonów
rzepak ozimy odmiana mieszańcowa
Sprawdzony mieszaniec w praktyce
Ponadprzeciętna zdrowotność
Z genem odporności na Phome

ALEKSANDER to rewelacyjna odmiana z nowatorskiego programu hodowli LG, zarejestrowana we Francji w 2014. Jako nieliczna z odmian na rynku łączy w sobie najlepsze cechy z punktu widzenia praktyki, czyli ponadprzeciętny poziom plonowania nasion, rewelacyjną zdrowotność - szczególnie wysoką odporność na suchą zgniliznę kapustnych, dzięki genowi odporności RLM 7. Wyróżnia się niską podatnością na osypywanie nasion podczas dojrzewania (tzw. PSR). Oprócz tego jest wysoko zaolejoną odmianą, przekraczająca poziom 49% tłuszczu w nasionach. Świetnie skomponowane w tej odmianie cechy agronomiczne m.in. wysoka zimotrwałość, szybki rozwój jesienny oraz szybka regeneracja na wiosnę są jej dodatkowym atutem. Wysoką zimotrwałość potwierdziła w bieżącym sezonie będąc w czołówce najlepszych odmian mieszańcowych. Nie ma szczególnych wymagań glebowych.

 • ANDROMEDA

Kile mówimy stop!
rzepak ozimy odmiana mieszańcowa
Wysoka odporność na kiłę kapustnych
Wysoki plon nasion na zainfekowanych polach
Przydatna w każdych warunkach

ANDROMEDA to nowa generacja odmian na rynku, tolerancyjnych na kiłę kapustnych. Odznacza się szybkim rozwojem zarówno na jesień jak też wiosną, co w konsekwencji prowadzi do szybkiej dojrzałości technicznej. Genetycznie uwarunkowana ilość i miejsce osadzenia łuszczyn zapewnia najwyższy poziom plonowania, szczególnie w warunkach występowania Plasmodiophora brassicae. ANDROMEDA nadaje się na wczesne siewy, co może przyczynić się już w pierwszym roku do redukcji przetrwalników kiły w glebie. Nadaje się na średnie stanowiska, przydatne pod uprawę rzepaku.

 • DK EXPOWER

Moc i szybkość bolidu F1
rzepak ozimy odmiana mieszańcowa
Rewelacyjny plon nasion
Najmocniejszy wigor
Najwyższa odporność na osypywanie nasion

DK EXPOWER to nowoczesna odmiana z nowatorskiego programu hodowlanego firmy Monsanto. Jest bardzo wczesna, o potężnym potencjale plonowania i z wysoką zawartością oleju. Ze względu na swój szybki rozwój jesienny i dobry początkowy wigor, polecana jest szczególnie przy opóźnionych siewach i w regionach o krótszym okresie wegetacji (północne regiony kraju). Na pozostałym obszarze, przy optymalnym terminie siewu, konieczne jest zastosowanie regulatorów wzrostu. W rozwoju wiosennym wyróżnia się szybkim restartem, przez co zaliczana jest do najnowocześniejszej grupy odmian marki Dekalb na polskim rynku. W bardzo ekstremalnym sezonie 2011/2012 wykazała się bardzo wysoką zimotrwałością. DK EXPOWER wyróżnia się wyjątkową odpornością na osypywanie się nasion podczas dojrzewania (tzw. PSR), wśród wszystkich odmian na rynku tej hodowli, co zabezpiecza plon przed działaniem niekorzystnych warunków pogodowych podczas żniw. Gwarantowana wysoka odporność szczególnie na suchą zgniliznę kapustnych dzięki genowi RLM 7.

 • DK EXODUS

Masz to, co najlepsze
rzepak ozimy odmiana mieszańcowa
Bardzo wysoki potencjał plonowania
Potwierdzona wysoka zimotrwałość
Świetna regeneracja

DK EXODUS to nowoczesny mieszaniec hodowli Monsanto o jeszcze wyższym potencjale plonowania, w stosunku do odmian będących na rynku. Potwierdzają to wyniki doświadczeń przeprowadzonych w Polsce w warunkach rolniczych w latach 2012-2015. Wyróżnia się mocnym wigorem jesiennym i szybkim rozwojem przed zimą, dlatego nadaje się również na opóźnione siewy. Potwierdził również wysoką zimotrwałość w naszych warunkach geograficznych, podczas tegorocznej zimy odznaczając się przy tym świetnymi zdolnościami regeneracyjnymi. Wiosną charakteryzuje się średnio wczesnym ruszeniem wegetacji wytwarzając szybko mocną łodygę. Posiada podwyższoną odporność łuszczyn na pękanie i osypywanie się nasion przed zbiorem (tzw. PSR). Polecany jest do uprawy na wszystkich stanowiskach, ale głównie typowych pod rzepak, w celu pełnego wykorzystania jego potencjału.

 • DK EXSTORM

Po prostu uniwersalny
rzepak ozimy odmiana mieszańcowa
Najwyższe plony
Wysoka zimotrwałość
Rewelacyjna zdrowotność


DK EXSTORM to znana w kraju i wysoko ceniona przez plantatorów odmiana rzepaku, o bardzo wysokim i stabilnym plonie oraz potwierdzonej w praktyce dużej zimotrwałości. Zarejestrowana w Polsce w 2012 zyskała wielkie uznanie za uniwersalność w uprawie w całym kraju. Bardzo wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych, dzięki genowi RLM 7 oraz wysoka tolerancja na zgniliznę twardzikową pozwala na jej uprawę, nawet w gospodarstwach o dużym udziale rzepaku w płodozmianie. Optymalny wigor jesienny, bez nadmiernego wydłużania łodygi przed zimą czyni odmianę bezpieczną, nawet w latach o ciepłej jesieni. Potwierdzona w praktyce wysoka zimotrwałość podnosi jeszcze wyżej jej niezawodność w uprawie. Bardzo wysoka odporność na pękanie i osypywanie się łuszczyn przed zbiorem daje wysoką gwarancję udanych zbiorów.

 • MASCARA

Stworzony by zwyciężać
rzepak ozimy odmiana mieszańcowa
Mistrzowskie plonowanie
Kompaktowy pokrój roślin
Znakomite przezimowanie

MASCARA zarejestrowana na rynku europejskim w 2012 roku jest już dostępna od 4 sezonów w Polsce. Przez ten okres już wielu plantatorów przekonało się o jej wysokiej wartości w budowaniu plonu, również w nowych technologiach uprawy rzepaku tj. bezorkowych (tzw. no tillage) czy pasowych (tzw. strip till), dzięki czemu jest ona coraz częściej wybierana do uprawy. Swój wysoki potencjał udowodniła w doświadczeniach urzędowych w 2013 - 107% wzorca, jak też w roku 2014 - 104% wzorca. Wczesne linie użyte w hodowli do stworzenia tej odmiany, dają jej przewagę nad późniejszymi odmianami, przez wysoki wigor jesienny oraz ponadprzeciętną zimotrwałość. Dobry profil zdrowotnościowy daje również gwarancje uzyskania zdrowych plonów.

 • NK TECHNIC

Dobrze zaprojektowany
rzepak ozimy odmiana mieszańcowa
Bardzo wczesny mieszaniec
Wysoka zimotrwałość potwierdzona w praktyce
Dobra tolerancja na stres

NK TECHNIC to mieszaniec powstały dzięki wykorzystaniu nowoczesnego systemu hybrydyzacji SAFECROSS™. Jest odmianą o wysokim potencjale plonowania w warunkach polskich, o czym świadczą coroczne wysokie wyniki uzyskiwane w doświadczeniach PDOiR. NK TECHNIC jest z grupy odmian wczesnych i to zarówno w rozwoju jesiennym jak też wiosennym. Dobrze adaptuje się w różnych warunkach uprawy i dobrze znosi różne stresy środowiskowe. Wysokie zdolności regeneracyjne tej odmiany nawet po srogiej zimie, gwarantują wysokie plonowanie.

 • SY MARTEN

Rejs po pewny plon
rzepak ozimy odmiana mieszańcowa
Niezawodny w różnych warunkach
Wysoka zimotrwałość
Niska skłonność do wylegania

SY MARTEN został zarejestrowany w Polsce w 2013. Jego główna zaleta to wysoka zimotrwałość oraz wysoka tolerancja do uprawy na suchych stanowiskach, co potwierdzają również badania w innych krajach, np. na Ukrainie. Warto podkreślić u niego cechę wysokości roślin, które są niskie, w porównaniu do klasycznych odmian mieszańcowych. Determinuje to również niską skłonność do wylegania. Dużą zaletą SY MARTEN jest również szybki restart podczas ruszenia wiosennej wegetacji oraz wysokie plonowanie w różnych warunkach.

 • MANDRIL

Prawdziwa siła natury
rzepak ozimy odmiana populacyjna
Niezawodna w uprawie
Bardzo niska
Nie wylega

MANDRIL to ubiegłoroczna nowość na rynku polskim wśród odmian populacyjnych rzepaku z firmy Syngenta. Mimo silnej i stale rosnącej pozycji odmian mieszańcowych, populacyjne odmiany cały czas mają ugruntowaną pozycję, uzyskując wysokie oceny plonu nasion, często dorównując odmianom hybrydowym. I taki właśnie jest MANDRIL. Przekonuje do siebie nie tylko plonem, co w sumie jest najważniejsze, ale wieloma innymi korzystnymi cechami z punktu widzenia prowadzenia łanu. Na pewno należy podkreślić tutaj niski wzrost roślin i ich niską podatność na wyleganie. Z tego też względu jest on świetny dla gospodarstw o intensywnym charakterze gospodarowania. Wysoka zimotrwałość i przydatność dla praktycznie wszystkich stanowisk, również tych suchszych, są dodatkowym atutem MANDRILA. Wczesny okres kwitnienia i dojrzewania oraz wysoka zawartość tłuszczu gwarantują uzyskanie technologicznie gotowych nasion o wysokiej wartości handlowej.

 • CULT

Legendarny profil plus profit
rzepak ozimy odmiana populacyjna
Ponadprzeciętna zdrowotność
Wyjątkowy potencjał plonowania
Na wczesne siewy i gleby mozaikowate

CULT jest odmianą populacyjną zarejestrowaną w Anglii i Danii z najlepszymi wynikami plonowania. Bardzo istotną zaletą jest jej ponadprzeciętna zdrowotność, a zwłaszcza bardzo dobra odporność na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych. Cechy zdrowotnościowe w połączeniu z bardzo dobrą odpornością na wyleganie, kompaktowym pokrojem roślin, zabezpieczają potencjał plonotwórczy tej odmiany. Idealna odmiana do wczesnych siewów, w przypadku gdy jest to możliwe lub konieczne. Ze względu na stabilne plonowanie w różnych warunkach oraz bardzo dobre przezimowanie jest polecana do uprawy na terenie całego kraju.

 • ADRIANA

Stabilność plonowania
rzepak ozimy odmiana populacyjna
Stabilny plon nasion
Wyjątkowa zimotrwałość
Wysoka zdrowotność

ADRIANA została zarejestrowana w 2008 roku, jako pierwsza odmiana populacyjna LG w polskim rejestrze. Charakteryzuje się bardzo wysokim i stabilnym w latach plonowaniem 105% wzorca w doświadczeniach porejestrowych w 2015. Posiada bardzo wysoką zawartość tłuszczu - powyżej 49%. Jesienią wytwarza bardzo silny system korzeniowy, co gwarantuje bardzo dobry rozwój w warunkach suszy. Rośliny odznaczają się wysoką zdrowotnością, głównie przez niskie porażenie zgnilizną twardzikową i suchą zgnilizną kapustnych. Dobra odporność łuszczyn na pękanie i osypywanie się nasion zabezpiecza wytworzony plon przed zbiorem.

 • MONOLIT

Siła stabilności i zimotrwałości
rzepak ozimy odmiana populacyjna
Bardzo stabilny w plonowaniu
Bardzo zimotrwały
Bardzo elastyczny do warunków uprawy


MONOLIT to polska odmiana zarejestrowana w 2008 roku. Na przestrzeni kilku już lat potwierdził swoją wysoką stabilność plonowania osiągając wysokie plony nasion i tłuszczu nawet w latach niesprzyjających uprawie rzepaku. Cechuje się dużą elastycznością w stosunku do warunków pogodowych, co wpływa na jego wierność plonowania. Wyróżniającą go cechą jest doskonała odporność na choroby grzybowe, w tym pałecznicę - zgniliznę rzepakową. Bardzo dobra zimotrwałość, potwierdzona w sezonie 2011/2012 oraz w bieżącym sezonie. Dzięki niskim wymaganiom glebowym doskonale sprawdza się także na słabszych stanowiskach. Dzięki doskonałym walorom użytkowym MONOLIT został wyróżniony Złotym Medalem Polagra - Premiery 2010.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt