Instytut Energii Odnawialnej świętował 15-lecie powstania

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
16-09-2016,15:20 Aktualizacja: 16-09-2016,15:31
A A A

W Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu XV-lecia powstania Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO). Przybyli goście życzyli sobie przede wszystkim, aby wreszcie nastały dobre czasy dla OZE.

Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu IEO nie ukrywał, że jubileusz wypadł w trudnym czasie dla OZE, co wymusza szukanie nowych rozwiązań. Wspominał, że historia powstania IEO związana jest z procesem akcesji Polski do UE. - Większość założycieli, pracowników, współpracowników IEO wywodzi się z tamtych czasów. Był to czas pionierów i... romantyków - powiedział.

odnawialne źródła energii, farma wiatrowa, panele fotowoltaiczne, dotacje na oze, wfośigw, prosument, mikroinstalacja

Dotacje i ulgi dla inwestujących w OZE

Samorządy zaczynają stawiać na odnawialne źródła energii. Po farmach wiatrowych przyszedł czas na panele fotowoltaiczne. Zachętą do inwestycji w prąd ze słońca ma być pomoc finansowa na zakup nowoczesnej instalacji. Niektóre...

W 1997 roku Komisja Europejska wydała Białą Księgę "Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii" - pierwszy samodzielny dokument dotyczący OZE, który zakładał, że do 2010 r. kraje członkowskie uzyskają 12 proc. udział energii ze źródeł odnawialnych w swoich bilansach paliwowo-energetycznych.

Wtedy właśnie Bruksela stworzyła Europejskie Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC), którym zarządzała w Polsce przez trzy lata. Później centrum przeniesiono do państwowego Instytutu Budownictwa, Mechanizacji, Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER). Wówczas z inicjatywy EC BREC powstała i została uchwalona przez rząd i Sejm "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej" z wyznaczonymi celami OZE dla Polski na 2010 rok.

W 2001 roku - po wypełnieniu przez EC BREC zasadniczego zadania - powstał Instytut Energetyki Odnawialnej, jako nie nastawiona na zysk spółka pracownicza utworzona przez członków EC BREC. Akt założycielski podpisało 20 osób.
OZE, energia odnawialna, biogazownie, małe elektrownie wodne, NFOŚiGW, poprawa jakości powietrza

Inwestycje w OZE, czyli miliard złotych na poprawę jakości powietrza

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach - to cel programu "Poprawa jakości powietrza", na...

- Nie wiedzieliśmy wtedy na co się porywamy, ale to nam ułatwiało podejmowanie odważnych działań, jak np. przygotowanie pierwszego projektu ustawy o OZE oraz zdecydowanie się na możliwe jak największe korzystanie z współtworzonego rynku i jak najmniejsze z dotacji - wyznał prezes Wiśniewski.

- IEO był, jest i będzie krytykiem zachowań, które utrudniają proekologiczne zmiany. Chcemy być inspiracją, ale też często jesteśmy utrapieniem dla polityków i dajemy temu wyraz. Chcemy być nadzieją i doradcą dla przemysłu energetyki odnawialnej, autoproducentów biznesowych i zwykłych prosumentów - dodał szef IEO.

Zbigniew Kamieński, były dyrektor w Ministerstwie Środowiska oraz w Ministerstwie Gospodarki wspomniał o trudnych początkach rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Uważa, że należy modyfikować systemy wsparcia, a nie gwałtownie zmieniać. Najważniejsze jednak, by inwestorzy mieli poczucie pewności funkcjonowania prawa, które powinno działać przez określony czas. Za wielki błąd uznał zakładanie rozwoju OZE jako wyłącznie spełnienie minimalnych zobowiązań unijnych, a nie jako szansę rozwoju dla kraju.

Podczas spotkania przybyli goście gratulowali prezesowi Wiśniewskiemu i zespołowi IEO uporu w działaniu i niezależności politycznej. Wszyscy życzyli sobie, aby wreszcie nastały dobre czasy dla OZE, tym bardziej, że coraz więcej Polaków uważa, że są one lepszym rozwiązaniem, niż paliwa kopalne i należy skoncentrować się na ich rozwoju.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej