Alta Dairy School już po raz piąty

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
14-10-2016,10:40 Aktualizacja: 14-10-2016,10:41
A A A

Alta Dairy School czyli elitarna szkoła dla hodowców bydła mlecznego już po raz piąty odbędzie się w naszym kraju. Temat tegorocznego spotkania brzmi: „Od okresu okołoporodowego do inseminacji efektywnie odchowanej jałówki”.

V Alta Dairy School odbędzie się 3-4 listopada w hotelu Papaver w Ślesinie koło Konina. Głównym wykładowcą będzie lekarz weterynarii, specjalista do spraw żywienia Robert B. Corbett ze Stanów Zjednoczonych.

Główny wykładowca od ponad 30 lat pracuje jako lekarz weterynarii. Jest specjalistą w zakresie zarządzania i żywienia jako głównych narzędzi maksymalizujących wykorzystanie potencjału jałówek mlecznych w zakresie wzrostu, rozwoju i produkcji. Obecnie koordynuje programy żywienia na fermach w siedmiu amerykańskich stadach. Pod jego opieką jest blisko 60 tys. krów.

V Alta Dairy School obejmuje dwa dni wykładowe. W pierwszym tematami wystąpień będą właściwe zarządzanie okresem okołoporodowym, przygotowanie do wycielenia oraz właściwe zarządzanie nowonarodzonym cielęciem do okresu odsadzenia.

Efektywny odchów jałówek od odsadzenia do inseminacji będzie tematem drugiego dnia warsztatów. Spotkanie zostanie zakończone dyskusją, która każdego roku jest merytoryczna i żywa. Uczestnicy zadają bowiem wiele pytań wykorzystując obecność gościa zza granicy.

Organizatorzy informują, że liczba miejsc jest ograniczona. Dlatego zgłoszenia uczestnictwa należy wysyłać do 21 października faxem na numer 46 837 39 03 lub mailem na adres . Więcej informacji można znaleźć na stronie: altagenetics.com/poland

Projekt Alta Dairy School liczy sobie już 3,5 roku. Pierwsza edycja odbyła się w czerwcu 2013 r. i dotyczyła zarządzania siarą oraz efektywnego odchowu cieląt. W kolejnej edycji w październiku 2013 r uczestnicy odczytywali sygnały krów. Trzecia szkoła miała miejsce w grudniu 2014 r i dotyczyła zarządzania dojem, a czwarta w listopadzie ubiegłego roku. Jej tematem przewodnim był rozród stada i parametry przydatne w jego codziennej ocenie.

Więcej informacji na temat głównego wykładowcy oraz programu znajdziesz TUTAJ.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej