Nadchodzące wydarzenia

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu w Warszawie 2016

Data rozpoczęcia: 2016-09-20
Data zakończenia: 2016-09-21
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Warszawa
Województwo: małopolskie
Ulica i numer: Rakowiecka 32

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Warszawa zaprasza 20 – 21 września 2016 roku na XXII Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu. Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 103 na I piętrze siedziby ITP, Oddział w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 32.

Główne problemy naukowe konferencji:

  • procesy technologiczne w produkcji zwierzęcej z zachowaniem dobrostanu zwierząt,
  • określenie przyszłościowych prac w zakresie dostosowania standardów technologicznych chowu zwierząt i elementów infrastruktury do wymagań Unii Europejskiej i ochrony środowiska,
  • rozwój technologii zapewniających właściwe warunki dla zwierząt, jak również bezpieczeństwo pracy,
  • rozwój budownictwa inwentarskiego stanowiący element infrastruktury w nowoczesnej zabudowie wsi,
  • pozyskanie biogazu z nawozu naturalnego i produkcji roślinnej oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej,
  • rozwój budownictwa inwentarskiego, niskoemisyjnego i niskoenergetycznego.

Dodatkowych informacji o konferencji udzielają:

  • mgr inż. Kinga Borek, tel. (0-22) 542 11 11, e-mail:
  • prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk, tel. (0-22) 542 11 78, e-mail:

Karta zgłoszenia, opłaty oraz więcej o konferencji znajduje się na stronie www.itep.edu.pl