Nadchodzące wydarzenia

Seminarium pt. „Innowacyjne narzędzia ICT do planowania rozwoju gospodarstw szansą na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa” Wilanów – Obory 2021

Data rozpoczęcia: 2021-06-30
Data zakończenia: 2021-06-30
Miejscowość: Wilanów
Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
Województwo: mazowieckie
Ulica i numer: Obory 8

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM) zapraszają 30 czerwca 2021 roku na Seminarium pt. „Innowacyjne narzędzia ICT do planowania rozwoju gospodarstw szansą na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa”, które odbędą się w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW Wilanów – Obory, 05-520 Konstancin – Jeziorna, Obory 8.

Celem seminarium jest zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą (roślinną i zwierzęcą) przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

Seminarium obejmować będzie część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej odbędą się prelekcje, które wygłoszą przedstawiciele nauki oraz polskich start-upów agritech, posiadających doświadczenie w zakresie praktycznego wykorzystania narzędzi ICT wspierających prowadzenie oraz rozwój produkcji rolniczej. Ponadto przedstawiciele Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich wprowadzą Państwa w tematykę realizowanych działań oraz tworzenia i kooperacji w ramach Grup Operacyjnych EPI, zasadności ich funkcjonowania, a także możliwości uzyskania wsparcia na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w ramach działania “Współpraca”.

Wydarzenie umożliwi również uczestnikom identyfikację problemów w zakresie zarządzania produkcją rolniczą, w szczególności w obszarze ekonomii, a także poszukiwanie możliwości ich wspólnego rozwiązania z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

W części praktycznej uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia najnowszych rozwiązań ICT, w tym wykorzystujących dane pochodzące z urządzeń i sensorów będących jeszcze w fazie projektowania lub w fazie pilotażu, a opracowanych przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu Organizator prosi o przesłanie wypełnionego i podpisanego skanu formularza karty zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy w terminie do 28 czerwca 2021 r. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc (30) , liczy się kolejność zgłoszeń.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie zgodnie z harmonogramem.

Kontakt w sprawach merytorycznych i organizacyjnych – Iwona Ryć, tel. 535 96 26 05, e-mail:

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie sir.cdr.gov.pl

Do pobrania:

Program seminarium
Karta zgłoszenia uczestnictwa