Nadchodzące wydarzenia

Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

Data rozpoczęcia: 2015-03-12
Data zakończenia: 2015-03-13
Miejscowość: Kazimierz Dolny
Organizator: Europejskie Centrum Biznesu
Ulica i numer: Puławska 86

Europejskie Centrum Biznesu, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka oraz PwC Polska zapraszają w dniach 12 - 13 marca 2015 roku na XV jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, który odbędzie się w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym (ul. Puławska 86). Temat przewodni tegorocznego Kongresu brzmi: „Rok 2015: Perspektywy rozwoju polskiej energetyki”.

W programie:

 • 12 marca 2015 roku

09:00 - 09:50 Rejestracja uczestników
09:50 - 10:00 Oficjalne powitanie gości - Krzysztof Karaś, Prezes ECB
10:00 - 11:00 Panel 1 - Polska elektroenergetyka 2050 - dokąd zmierzamy?

 • Polityka energetyczna Państwa – korekty Polityki energetycznej do 2050 roku?
 • Program Polskiej Energetyki Jądrowej;
 • Ustawa o OZE;
 • Liberalizacja rynku gazu;
 • Kluczowe problemy sektora w 2015 roku z perspektywy Prezesa URE;
 • Aktualne problemy związane z implementacją wspólnotowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania sektora i jego wpływu na środowisko;
 • Bezpieczeństwo energetyczne w kontekście zaostrzenia sytuacji politycznej w regionie Europy środkowo-wschodniej;
 • Czy jest jeszcze miejsce na prywatyzację i dalszą konsolidację polskiej energetyki?

11:05 - 12:30 Panel 2 - Zmierzch tradycyjnego modelu elektroenergetycznej grupy kapitałowej - fakt czy mit?

 • Czy tradycyjny model grupy elektroenergetycznej się wyczerpał?
 • Zmiany w otoczeniu biznesowym oraz regulacyjnym i ich wpływ na strategie inwestycyjne koncernów energetycznych;
 • Co dzisiaj gwarantuje grupie energetycznej sukces rynkowy?
 • Rynek mocy – „światełko w tunelu” dla dużego wytwarzania czy zniekształcenie „niewidzialnej ręki rynku”;
 • Miejsce energetyki odnawialnej i kogeneracji w strategiach grup energetycznych;
 • Opłacalność inwestycji przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych;
 • Podstawowe wyzwania w zakresie pozyskiwania finansowania dla nowych inwestycji.

12:35 - 14:00 Panel 3 - Energetyka jądrowa i gazowa - wróg, czy przyjaciel węgla?

 • Realizowane i planowane projekty związane z budową i modernizacją konwencjonalnych mocy wytwórczych;
 • Program jądrowy;
 • Czy energetyka jądrowa jest wrogiem czy przyjacielem węgla?
 • Czy energetyka gazowa ma szanse się rozwijać w Polsce?
 • Czy energetyka ma wspierać polskie górnictwo węgla kamiennego?

14:00 - 15:00 Lunch
15:00 - 16:30 Panel 4 - Inteligentny licznik vs. inteligentny klient

 • Czy wystarczy, aby licznik był inteligentny, jak nie będzie inteligentnego klienta;
 • Czy licznik może być inteligentny, jak nie będzie inteligentna sieć;
 • Co daje klientowi inteligentny licznik?
 • Kto będzie beneficjentem inteligentnego licznika i klienta – dystrybucja czy sprzedaż?
 • Wyzwania związane z inteligentną siecią;
 • Czy stać nas na inteligentny licznik w każdym domu?

16:30 - 16:45 Przerwa kawowa
16:45 - 18:00 Loża Ekspertów

 • Część I: Pakiet klimatyczny
 • Część II: Bezpieczeństwo energetyczne

19:30 Bankiet z atrakcjami

 • 13 marca 2015 roku

10:00 - 11:30    Panel 5 - Prosument - czy Polskę czeka rewolucja?

 • Czy prosumenci będą powszechni w Polsce?
 • Czy spółki sprzedaży powinny szukać przyszłości wokół prosumenta?
 • Nowa oferta produktowa – czy jest przestrzeń na nowe usługi / produkty?
 • Sieć przesyłowa i dystrybucyjna – co to znaczy prosument dla sieci?
 • Sukces na rynku klienta końcowego.

11:35 - 13:30    Panel 6 - Ciepłownictwo vs. Odnawialne Źródła Energii
Wspólny rozwój, czy kanibalizacja: elektrownie systemowe, kogeneracja, OZE;

 • Czy jest miejsce na wspólny rozwój dla dużych elektrowni systemowych, kogeneracji oraz OZE?
 • Czy rynek mocy „nie zabierze” wsparcia kogeneracji i OZE?
 • Jak modernizować kogenerację i nie doprowadzić do drastycznego wzrostu cen ciepła dla systemów ciepłowniczych / odbiorów?
 • Jak budować kogenerację w świetle polityki taryfowej URE?
 • Ustawa o OZE – czy będzie bodźcem do inwestycji?

Czerwone, żółte, zielone – jak efektywnie wspierać rozwój OZE i kogeneracji

 • System wsparcia kogeneracji jest – ale jak zawsze zbyt krótki?
 • Wsparcie kogeneracji i OZE – „w jedności siła” czy kanibalizacja wzrostu?
 • Jaki system wsparcia dla kogeneracji i OZE, aby osiągać przyrost mocy?
 • Czy system wsparcia to jedyny problem rozwoju OZE i kogeneracji?
 • Żółte czy czerwone – czy każde potrzebuje wsparcia?

13:30 - 14:30 Lunch

[SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONGRESU]

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej o wydarzeniu znajduje się na stronie www.powerpol.pl