Nadchodzące wydarzenia

Konferencja pt. „Rynek produktów leczniczych weterynaryjnych w Polsce –teraźniejszość i spojrzenie w przyszłość” w Warszawie 2019

Data rozpoczęcia: 2019-01-10
Data zakończenia: 2019-01-10
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Sekcja Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
Województwo: mazowieckie
Ulica i numer: Nowoursynowska 159

Sekcja Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie zapraszają 10 stycznia 2019 roku na konferencję pt. „Rynek produktów leczniczych weterynaryjnych w Polsce –teraźniejszość i spojrzenie w przyszłość”, która odbędzie się w SGGW w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. Nowoursynowska 159, budynek nr 22, Klinika Małych Zwierząt.

W programie:

9:30 –9:45 Otwarcie konferencji i powitanie gości.

9:45 – 11:40 SESJA I:

Produkty lecznicze weterynaryjne – nowa rzeczywistość w świetle rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych - sesję prowadzi: lek. wet. Agata Andrzejewska, wiceprezes ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

9:45 – 10:10 Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych - lek. wet. Agata Andrzejewska - wiceprezes ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

10:10 – 10:40 Najważniejsze aspekty nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych - lek. wet. Marta Koncewicz-Jarząb, koordynator wydział ds. farmacji weterynaryjnej Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji, Głównego Inspektoratu Weterynarii.

PRZERWA KAWOWA

11:00 – 11:20 Bezpieczeństwo produktów leczniczych weterynaryjnych – zgłaszanie działań niepożądanych przez lekarzy weterynarii - lek. wet. Agnieszka Rogowska – Jaśkowiak, naczelnik wydziału Monitorowania Działań Niepożądanych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

11:20 – 11:40 „Kaskada” w leczeniu zwierząt – konieczność, czy wygoda? - dr Katarzyna Krzyżańska, naczelnik wydziału Oceny Dokumentacji Produktów Leczniczych Weterynaryjnych, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

PRZERWA KAWOWA

12:10 – 13:25 SESJA II:

Lekooporność pasożytów przeżuwaczy - sesję prowadzi: dr hab. Jarosław Kaba, prof. SGGW

12:10– 13:10 Zwalczanie lekooporności pasożytów przeżuwaczy w Europie - Johannes Charlier, DVM, PhD, Dip EVPC, Kreavet, Chair Cost Action COMBAR

13:10– 13:25 Występowanie lekooporności nicieni żołądkowo-jelitowych u kóz w Polsce - lek. wet. Marcin Mickiewicz, Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

PRZERWA OBIADOWA

14:10 – 16:40 SESJA III:

ONE HEALTH: badania oporności bakterii izolowanych od zwierząt jako element działania środowiska weterynaryjnego na rzecz walki z lekoopornością sesję prowadzi: dr hab. Dariusz Wasyl, prof. nadzwyczajny, PIWet-PIB

14:10 – 14:35 Zakażenia bakteriami wielolekoopornymi u zwierząt towarzyszących - dr hab. Magdalena Rzewuska, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

14:35 – 14:50 Lekooporność w akwakulturze - dr Agnieszka Pękala – Safińska, Zakład Chorób Ryb, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

14:50 – 15:15 Lekooporność bakterii – patogenów świń - dr Artur Jabłoński, Zakład Chorób Świń, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

PRZERWA KAWOWA

15:30 – 15:55 Urzędowy monitoring oporności: Salmonella i Escherichia coli - dr hab. Dariusz Wasyl, prof. nadzw., Zakład Mikrobiologii, Zakład Analiz Omicznych, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

15:55 – 16:10 Urzędowy monitoring oporności Campylobacter jejuni - dr hab. Kinga Wieczorek,prof.nadzw., Zakład Higieny Żywności pochodzenia Zwierzęcego, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

16:10 – 16:25 Występowanie oporności na kolistynę u bakterii izolowanych od zwierząt: - gen mcr-1 - dr Magdalena Zając, Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Zgłoszenia do udziału w konferencji należy przesyłać do 03 stycznia 2019 r. na adres e-mail:

Opłaty oraz więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.ptnw.pl