Nadchodzące wydarzenia

Konferencja pt. „Ograniczenie ucieczki azotu i fosforu z gospodarstwa rolnego – nowe obowiązki i możliwości. Podsumowanie doświadczeń z realizacji projektu BIOBALT w Lubaniu 2018

Data rozpoczęcia: 2018-11-22
Data zakończenia: 2018-11-22
Miejscowość: Lubań pow. Kościerzyński
Organizator: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Województwo: pomorskie

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu wraz z partnerami projektu BIOBALT zapraszają 22 listopada 2018 roku na konferencję pt. „Ograniczenie ucieczki azotu i fosforu z gospodarstwa rolnego – nowe obowiązki i możliwości. Podsumowanie doświadczeń z realizacji projektu BIOBALT, która odbędzie się w Lubaniu, w godzinach 9:00 – 14:00.

W programie:

Stosowanie nawozów w zgodzie z „Programem działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”

Obowiązki i innowacje w przechowywaniu nawozów naturalnych

Projekt Zbioru Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej

Rozwiązania technologiczne i techniczne ograniczające emisję zanieczyszczeń z budynków inwentarskich

Wsparcie finansowe na inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych ze środków PROW 2014-2020

Podsumowanie doświadczeń z realizacji projektu BIOBALT

Wykładowcy: eksperci Centrum Doradztwa Rolniczego, naukowcy Instytutu Technologicznego Przyrodniczego, specjaliści Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Organizacja konferencji została dofinansowana ze środków projektu „BIOBALT – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej” w ramach działania 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie  podr.pl