Nadchodzące wydarzenia

I Ogólnokrajowa konferencja na temat śruty rzepakowej pt. „Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu soi. Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w produkcji mleka, bydła mięsnego i trzody chlewnej” w Przysieku 2017

Data rozpoczęcia: 2017-11-28
Data zakończenia: 2017-11-28
Miejscowość: Przysiek pow. Toruń
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie , KZPRiRB
Województwo: kujawsko-pomorskie

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zapraszają 28 listopada 2017 roku na I Ogólnokrajową konferencję na temat śruty rzepakowej pt. „Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu soi. Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w produkcji mleka, bydła mięsnego i trzody chlewnej”, która odbędzie się w Przysieku k. Torunia.

W programie:

09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji, powitalna kawa

10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników: Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Adam Stępień, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

10.15 – 10.40 Wyzwania i perspektywy stojące przed krajową i europejską produkcją rzepaku - Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych;

10.40 – 11.00 Śruta rzepakowa z perspektywy działań resortu rolnictwa w odniesieniu do dywersyfikacji źródeł białka paszowego na surowce krajowe - Ewa Lech, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11.00 – 11.30 Rzepak jako podstawowa polska roślina oleista, ale i białkowa. Praktyczne możliwości wykorzystania białka rzepakowego w produkcji zwierzęcej - prof. Iwona Bartkowiak-Broda, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Poznaniu;

11.30 – 13.00 Seminaria tematyczne dla hodowców na temat stosowania śruty rzepakowej:

  •     Sala 1: Trzoda chlewna
  •     Sala 2: Bydło mleczne
  •     Sala 3: Bydło mięsne

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa

13.00 – 14.15 Debata ekspercka

  • Ryszard Kamiński – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
  • Radosław Stasiuk – Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju
  • Przedstawiciel Izby Zbożowo-Paszowej
  • Jerzy Wierzbicki – Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego
  • dr inż. Zbigniew Lach – OHZ Osięciny Sp. z o.o.

14.15 – 14.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.kpodr.pl