Nadchodzące wydarzenia

Forum na rzecz Przyszłości Rolnictwa (FFA) on-line 2021

Data rozpoczęcia: 2021-03-23
Data zakończenia: 2021-03-23
Miejscowość: On-line
Organizator: Syngenta

Firma Syngenta zaprasza na Forum na rzecz Przyszłości Rolnictwa (FFA), które odbywa się co roku w Brukseli. Celem FFA jest stymulowanie otwartej dyskusji na temat przyszłości europejskiego i światowego rolnictwa oraz działań, które konieczne są do zapewnienia bezpieczeństwa środowiska i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie.

Tegoroczna konferencja – z oczywistych względów – odbędzie się w formule online i towarzyszyć jej będzie szereg wirtualnych wydarzeń poświęconych aktualnym tematom związanych z rolnictwem, pogrupowanych w 3 bloki tematyczne:

FFA 2021 Solutions Week (8 11 marca)

Panele zaplanowane w dniach 8-11 marca dotyczyć będą rozwiązań wspierających bioróżnorodność i rozwój rolnictwa regeneracyjnego i neutralnego klimatyczne. W ramach tego cyklu we wtorek, 9 marca, w godz. 14:00 - 15:30, odbędzie się sesja zatytułowana "Zrównoważone rozwiązania firmy Syngenta," podczas której Syngenta zaprezentuje swoje plany dot. rozwoju produktów biologicznych oraz inicjatywy na rzecz bioróżnorodności. Porozmawiamy także o tym, jak nasze działania wpisują się w założenia Zielonego Ładu.

FFA 2021 Policy Week (16 – 18 marca)

Podczas tygodnia dot. polityk zaplanowano serię spotkań dot. unijnej strategii „Od pola do stołu", Wspólnej Polityki Rolnej i współpracy rolno-spożywczej pomiędzy Unią Europejską i USA.

Forum na rzecz Przyszłości Rolnictwa - FFA2021 (23 marca)

FFA 2021 to cały dzień sesji panelowych i wystąpień z udziałem wpływowych prelegentów, w tym sesje na temat odnowy systemów żywnościowych, zmian klimatycznych oraz bezpiecznych systemów żywnościowych w kontekście wniosków wyciągniętych podczas pandemii Covid-19.

Sesje odbywają się w języku angielskim i udział w nich jest bezpłatny. Pełną listę i linki do rejestracji na poszczególne sesje znajdują się na stronie www.forumforagriculture.com/ffa2021-full-schedule-of-events/