CCAMLR po raz pierwszy obraduje w Polsce

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
17-07-2015,15:25 Aktualizacja: 17-07-2015,15:36
A A A

Po raz pierwszy w Polsce odbywają się obrady grup roboczych Komisji do Spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (CCAMLR). Polska jest jednym z założycieli istniejącej od 1982 r. organizacji - poinformowało ministerstwo rolnictwa.

Grupa, w skład której wchodzą przedstawiciele 16 krajów, będzie pracować w resorcie rolnictwa do 17 lipca br. Wśród ponad 50 uczestników z całego świata są polscy naukowcy z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Wydziału Nauki o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Stan środowiska morskiego wód wokół Antarktyki, zarządzanych przez CCAMLR budzi powszechne zainteresowanie nie tylko państw tego regionu, ale również społeczności międzynarodowej ze względu na unikatowy charakter przyrodniczy tego akwenu, a także wpływ na zmiany klimatu na kuli ziemskiej.

Antarktyka to część świata znajdująca się na półkuli południowej, która obejmuje Antarktydę oraz otaczający ją Ocean Południowy i położone na nim wyspy.

Polska od początku uczestniczy w badaniach naukowych oraz połowach organizmów morskich w tym rejonie. Na wyspie Króla Jerzego funkcjonuje polska stacja naukowo-badawcza im. Henryka Arctowskiego.

Jak mówił podczas spotkania z uczestnikami Grupy roboczej ds. monitoringu ekosystemu i zarządzania wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke, badania prowadzone na terenie Antarktyki mają istotne znaczenie nie tylko dla świata nauki, ale również dla sektora rybołówstwa, są one podstawą do ustanawiania kwot połowu kryla - podkreślił.

Wiceminister zaznaczył, że decyzje w zakresie rybołówstwa, podejmowane zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, powinny być oparte na możliwie najlepszej wiedzy naukowej.

Głównym celem obrad Grupy roboczej ds. monitoringu ekosystemu i zarządzania (WG EMM) jest zapewnienie racjonalnego zarządzania zasobami żywymi Oceanu Południowego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego Antarktyki.

Na przełomie czerwca i lipca w ministerstwie odbywało się posiedzenie Grupy roboczej ds. statystyki, ocen i modelowania (WG SAM). Uczestniczyło w nim ponad 40. przedstawicieli nauki i administracji z 15 krajów.

Komisja do Spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (CCAMLR) jest największą międzynarodową organizacją rybacką na świecie. Jej członkami jest 25 państw oraz dodatkowo 11 państw posiada status państwa współpracującego.

W trakcie spotkań grup roboczych naukowcy omawiają m.in. kwestie związane z szacowaniem żywych zasobów Antarktyki i oceną stanu ekosystemów morskich, a także dokonają oceny możliwości połowowych na kolejny rok.

Poleć
Udostępnij