Spadek cen zbóż w sezonie 2014/15

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (bea) | redakcja@agropolska.pl
17-07-2015,9:35 Aktualizacja: 17-07-2015,10:02
A A A

Statystyczny sezon 2014/15 na krajowym rynku zbóż zakończył się z nadejściem lipca. Był to drugi z kolei sezon ze spadkiem cen. Przeciętne ceny były niższe od 6%, w przypadku żyta konsumpcyjnego, do 22%, w przypadku jęczmienia paszowego, niż w sezonie 2013/14.

W sezonie 2014/15 przeciętna cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej, wyliczona jako średnia z cen tygodniowych podawanych przez Ministerstwo Rolnictwa wyniosła 700 zł/t. W stosunku do sezonu poprzedniego była niższa o 8% (64 zł/t).

Zmiany tej ceny w trakcie sezonu były dosyć nietypowe, jak wyliczają analitycy BGŻ BNP Paribs. Po pierwsze, na tle poprzednich sezonów, jej spadek w trakcie zbiorów był niewielki. Następnie, aż do końca października pszenica praktycznie nie drożała, a nawet okresowo taniała. W rezultacie, najniższą cenę w sezonie, wynosząc ą 643 zł/t, zanotowano w drugim tygodniu października. Wcześniej sytuacja, w której najniższą cenę w sezonie notowano w październiku lub listopadzie zdarzyła się w trzech sezonach na siedem, czyli wcale nie jest tak rzadka, jak mogłoby się wydawać.

euronext, cbot, pszenica, kukurydza

Pszenica tanieje na Euronext. Rośnie podaż ziarna na świecie

Tona pszenicy w kontrakcie wrześniowym na paryskiej giełdzie Euronext kosztowała 180,3 euro i była o 2,3 proc. tańsza niż przed tygodniem. Za 1000 kilogramów kukurydzy płacono 163,8 euro (-0,8 proc.). Stawki za pszenicę poszły w dół w...

Z kolei w listopadzie i grudniu 2014 r. oraz na początku stycznia 2015 r. pszenica drożała szybciej niż zazwyczaj o tej porze. Skutkiem tego był wzrost ceny o 113 zł/t pomiędzy pierwszym tygodniem listopada i trzecim tygodniem stycznia, kiedy osiągni ęto maksimum w sezonie wynoszące 764 zł/t. Następnie, poza krótkim okresem wzrostów w marcu i czerwcu, ceny systematycznie spadały. W tym okresie najniższy poziom osiągn ęły w pierwszym tygodniu czerwca (666 zł/t), a na sam koniec sezonu wyniosły 670 zł/t.

Najmniejszy spadek cen w stosunku sezon do sezonu zanotowało żyto konsumpcyjne. Jego przeciętna cena w sezonie ukształtowała się na poziomie 503 zł/t, czyli o 6% (32 zł/t) niższym niż w sezonie 2013/14. W stosunkowo niewielkim stopniu (o 9%) obniżyła się również cena żyta paszowego.

Jednak przeciętnie zboża paszowe potaniały znacznie bardziej niż zboża konsumpcyjne. Największy spadek cen w stosunku do poprzedniego sezonu zanotowano w przypadku jęczmienia paszowego. Jego przeciętna cena wyniosła 580 zł/t i była o 22% (160 zł/t) niższa niż w sezonie 2013/14. Zbiory jęczmienia w 2014 r. w Polsce i pozostałych krajach unijnych były udane. Z kolei cena w sezonie 2013/14 była wyjątkowo wysoka, stąd porównanie sezon do sezonu daje tak głęboki spadek. W skali sezonu mocno potaniało również pszenżyto (16%), a nieco mniej paszowe ziarno pszenicy i owsa (po 12%).

Jeśli chodzi o zmiany cen podczas sezonu, to w przypadku zbóż podstawowych kształtowały się podobnie jak w przypadku pszenicy. Co normalne, inaczej zachowywały się ceny kukurydzy, która latem 2014 r. drożała, we wrześniu i październiku taniała bardziej niż zazwyczaj w tych miesiącach, a potem jej ceny były dosyć stabilne. W rezultacie przeciętna cena ziarna suchego w całym sezonie wyniosła 621 zł/t, czyli o 13% (89 zł/t) mniej niż w sezonie 2013/14.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu