Nowa platforma pomoże rolnikom

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
17-02-2015,10:55 Aktualizacja: 17-02-2015,11:46
A A A

Niestabilne ceny produktów rolnych, trudne do przewidzenia wpływy i niska siła przebicia, wynikająca z rozdrobnienia gospodarstw - to tylko niektóre z wielu barier, jakie na co dzień napotykają polscy rolnicy.

Chociaż coraz częściej widzą oni potrzebę zrzeszania się, to we wspólnym działaniu borykają się z dodatkowymi wyzwaniami - niedostatecznym przepływem informacji i ograniczonym dostępem do nich w obrębie grupy.

Szacuje się, że grupy producenckie odpowiadają za kilka procent produkcji rolnej w Polsce. Dzięki zrzeszaniu się gospodarstw w większe podmioty, następuje wzrost efektywności produkcji. Poprawia się też ich konkurencyjność na rynku krajowym i światowym.

Do niedawna jednym z najważniejszych problemów był jednak ograniczony przepływ informacji między producentami, a liderem oraz pomiędzy poszczególnymi członkami grupy producenckiej.

Brakowało również systemu, który umożliwiałby gromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu i ich szybką analizę.

Z myślą o usprawnieniu procesu zarządzania w indywidualnych gospodarstwach i w grupach producentów rolnych, poznańska firma IDFS wprowadziła właśnie na rynek platformę AGREGO. Umożliwia ona szybką i sprawną wymianę informacji pomiędzy członkami grupy, jej liderem i doradcą (doradcami).

- Nasz produkt powstał z myślą o ułatwieniu pracy producentów rolnych. Zastosowane rozwiązania uwzględniają różne podejścia do zarządzania produkcją rolną, a przede wszystkim możliwość współpracy w ramach grupy producenckiej - mówi Adam Patkowski, prezes zarządu IDFS. - O tym, jak bardzo istotne są to zagadnienia świadczy fakt, że są one zbieżne z głównymi celami Wspólnej Polityki Rolnej, takimi jak zwiększanie produktywności i rentowności gospodarstw rolnych czy zrównoważone zarządzanie - dodaje.

Platforma zawiera w sobie m.in. moduły do obsługi zakupów grupowych, zarządzania majątkiem, planowania wspólnych inwestycji, analizowania rentowności gospodarstwa, czy rozliczania w ramach grupy.

Program pozwala również na automatyczne, szybkie i wygodne generowanie dokumentów - od wniosków o dopłaty bezpośrednie, poprzez bieżącą sprawozdawczość, do analiz i prognoz finansowych.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj