Gospodarstwa w nieco lepszej sytuacji

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PKO Bank Polski, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-11-2019,11:30 Aktualizacja: 07-11-2019,11:39
A A A

Wzrost przeciętnych cen podstawowych produktów rolnych, rosnąca krajowa produkcja i wyższa wartość skupu wskazują na zwiększenie przychodów w rolnictwie w drugiej połowie bieżącego roku.

Jak informują analitycy PKO Banku Polskiego lepsza sytuacja jest w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą, głównie producentów żywca (trzoda chlewna, drób) z uwagi na podwyżki cen skupu, a także niższe koszty chowu.

Witold Choiński, Związek Polskie Mięso, produkcja i eksport mięsa, asf

Branży mięsnej przybywa problemów

Sprzedaż zagraniczna branży mięsnej wciąż rośnie, ale osiągnięcie dobrych wyników w kolejnych latach jest jednak coraz trudniejsze. Problemem jest m.in. spadek cen wołowiny oraz afrykański pomór świń. - Głównym problemem branży...

Poprawa światowego, w tym unijnego, bilansu zbóż w sezonie 2019/20 sprawiła, że spadły ceny skupu ziarna, co z kolei przełożyło się na obniżki stawek pasz. Jednocześnie sytuacja producentów zbóż pogorszyła się bowiem wzrosty krajowej produkcji, z uwagi na suszę, nie zrównoważyły odnotowanych spadków cen.

W kolejnych kwartałach prawdopodobne jest utrzymanie wysokich cen żywca wieprzowego z uwagi na znaczący popyt eksportowy (spowodowany ograniczeniem produkcji w Chinach), co wpłynie pozytywnie na opłacalność chowu trzody chlewnej.

Taniejące pasze mogą oznaczać też poprawę sytuacji w sektorze produkcji drobiu, choć wzrastająca presja podażowa ograniczać może podwyżki stawek na rynku.

W wyniku suszy zbiory warzyw gruntowych w Polsce obniżą się o 8 proc. r/r, co prawdopodobnie przełoży się na wzrosty cen. Niemniej, większa podaż w krajach UE może być czynnikiem ograniczającym tempo podwyżek i poziomu opłacalności uprawy warzyw.

Z uwagi na istotne wyższe stawki, lepszej sytuacji oczekuje się na rynku owoców, głównie w produkcji jabłek, mimo spadku zbiorów w kraju spowodowanego przymrozkami i suszą.

W kierunku poprawy opłacalności produkcji rolnej oddziaływać też będzie - zdaniem ekspertów banku - spadek cen nawozów i paliw.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej