Ustawa "przestrzenna" kontra fotowoltaika? MRiT: To szyba ścieżka rozwoju OZE

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-06-2023,15:05 Aktualizacja: 02-06-2023,15:10
A A A

Procedowany w parlamencie projekt ustawy reformującej proces planowania i zagospodarowania przestrzennego sprzyja rozwojowi branży OZE, w szczególności w zakresie sytuowania instalacji fotowoltaicznych – przekonuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

Nowa ustawa „przestrzenna” ma być znaczną zmianą w kwestii planowania. Wprowadza m.in. nowe narzędzie planistyczne, czyli plan ogólny, który ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy.

Resort rozwoju i technologii przekonuje, że w projekcie ustawy zagadnienia z zakresu odnawialnych źródeł energii zostały potraktowane w sposób priorytetowy. I, że są tam bardzo daleko idące ułatwienie dla całej branży OZE.

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycje w OZE, fotowoltaika, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Reforma przestrzenna da zielone światło OZE

Proponowana nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza uproszczone procedury uchwalania planów miejscowych dla np. fotowoltaiki – zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Resort w komunikacie...

Grunty rolne a nieużytki

„Nowelizacja przepisów wprowadzi dodatkowe, szczególne ułatwienia w zakresie fotowotaiki. Proponowane zmiany zostały pozytywnie przyjęte przez inwestorów z branży zajmującej się rozbudową instalacji fotowoltaicznych. W przepisach przygotowano szybką ścieżkę uchwalania planów miejscowych dla OZE oraz liczne ułatwienia, w tym brak potrzeby zgodności ze Studium w tym zakresie w czasie jego obowiązywania” – wskazuje w komunikacie MRiT.

I twierdzi, że wbrew doniesieniom medialnym nie jest prawdą, że nowe prawo wygasza moc wydanych już decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych. Bo decyzje o warunkach zabudowy będą wydawane „po nowemu” z terminem obowiązywania 5 lat od 1 stycznia 2026 r. Natomiast decyzje, które stały się prawomocne do tego terminu (w tym prawomocne dzisiaj), są bezterminowe. 

Jako fałszywą określa resort także pojawiającą się tezę, że rozwój tego źródła energii zostanie wstrzymany, a nowelizacja ustawy zakazuje budowy farm na gruntach rolnych klasy IV, czyli - jak wskazywano - „zwykle na nieużytkach”.

„Klasa IV to średniej jakości grunty rolne, które są objęte ochroną na postawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Grunty rolne dzielą się na klasy od I do VI. Budowa obiektów na tych gruntach wymaga złożenia wniosku o wyłączenie z produkcji rolnej (ar. 11 ust. 1-1b w/w ustawy). Nieużytki stanowią oddzielny użytek gruntowy (załącznik nr 1 poz. 9 rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków)” – wyjaśnia MRiT.

fotowoltaika, dzierżawa ziemi, wiatraki, oze, kpir

Chcesz wydzierżawić swoje grunty pod fotowoltaikę lub wiatraki? To musisz wiedzieć

Do treści najczęściej oferowanych, typowych, podobnie brzmiących umów, jakie są proponowane właścicielom nieruchomości w zakresie dzierżawy gruntów pod budowę i eksploatację elektrowni fotowoltaicznych lub wiatrowych – uwagi...

Taka procedura

Resort zdecydowanie odrzuca rozpowszechniane wieści, że przygotowane przepisy ograniczą lokalizowania farm na gruntach IV klasy na dotychczasowych zasadach.

„Do czasu uchwalenia planu ogólnego, nie dłużej niż do końca 2025 r., farmy fotowoltaiczne będą mogły powstawać na warunkach dotychczasowych (art. 58 ustawy zmieniającej). Ponadto uchwalenie planu miejscowego dla fotowoltaiki będzie mogło następować nawet, jeżeli w studium nie przewidziano obszarów pod OZE (art. 67 ust. 3 pkt 2 lit a ustawy zmieniającej). Po tym okresie będzie możliwe uchwalenie planu miejscowego w trybie uproszczonym, a procedura może trwać jedynie ok. 3 miesiące (art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1)” – wymienia ministerstwo.

Jak dodaje, dla inwestycji OZE dopuszczalna również będzie procedura Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego, czyli planu miejscowego uchwalanego na wniosek inwestora z porozumieniem z gminą w formie umowy urbanistycznej.

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama