Programy pomocowe dla wytwórców OZE będą przedłużone

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-07-2020,12:30 Aktualizacja: 09-07-2020,12:37
A A A

Rząd planuje przedłużyć programy pomocy publicznej dla wytwórców OZE na sprzedaż energii elektrycznej po stałej cenie lub prawa do dopłaty do stawki rynkowej energii elektrycznej do 30 czerwca 2026 r., czyli o 5 lat - wynika z wykazu prac legislacyjnych.

Programy pomocy mają też być przedłużone dla mikro i małych wytwórców energii z OZE na sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT/FIP.

elektrownie wiatrowe, ustawa wiatrakowa, ustawa odległościowa, jadwiga emilewicz

Gminy mają zyskać. Rząd przygląda się ustawie odległościowej

- Tworzymy założenia do korekty ustawy odległościowej. Mam nadzieję, że korzystne dla wielu gmin zmiany będziemy mogli wprowadzić już wkrótce - zapowiedziała Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju. - Przyglądamy się i analizujemy...

Chodzi o tzw. system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium).

"Zgodnie z projektowaną zmianą maksymalny termin udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP z '30 czerwca 2021 r.' przedłuża się do '30 czerwca 2026 r.', czyli o 5 lat Realizacja udziału energii z OZE zgodnie z Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 - 21-23 proc. udziału energii OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23 proc. będzie możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację)” - napisano w wykazie.

W projekcie ustawy znajdują się również zmiany mające na celu ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, przez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW.

Zmiany mają zostać zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, którą ma przygotować Ministerstwo Klimatu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama