Banki zaoferują inwestorom kredyty na lepszych warunkach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
14-05-2015,0:55 Aktualizacja: 14-05-2015,9:11
A A A

Nowy system wsparcia dla instalacji produkujących energię odnawialną wpłynie pozytywnie na rozwój sektora OZE - twierdzi Grzegorz Linowski, szef Biura Energii i Paliw w DNB Bank Polska. Finansista zwraca jednak uwagę na okres przejściowy, w którym zostanie przyłączonych mniej instalacji.

Zapisy nowej ustawy, która zmienia dotychczasowy system wsparcia dla instalacji OZE, nieustannie komentują eksperci. Aukcje, które zaczną obowiązywać w 2016 roku, dadzą możliwość zamawiania określonej ilości energii z OZE i będą obejmować oferty wytwarzania energii elektrycznej w nowych i zmodernizowanych instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Weź udział w pierwszej próbnej aukcji. Rejestracja już trwa

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wraz z firmą doradczą PwC oraz kancelarią prawną Domański Zakrzewski Palinka organizują pierwszą w Polsce próbną aukcję dla OZE. Uczestnicy symulacji już teraz mogą zgłaszać swój udział za...
Przewidziano ponadto organizowanie odrębnych aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE produkowanej w obiektach o mocy zainstalowanej do 1 MW i powyżej 1 MW. Przy czym, co najmniej 25 proc. energii elektrycznej z OZE powinno pochodzić z instalacji o mocy poniżej 1 MW.

Projekty powstałe do końca tego roku mogą pozostać w systemie zielonych certyfikatów lub też wystartować w aukcjach. Jak podkreśla Grzegorz Linowski, nowy mechanizm skonstruowano po to, by zapewnić swobodną konkurencję wszystkich technologii OZE, co powinno doprowadzić do rozwoju najbardziej efektywnych i opłacalnych instalacji oraz uniemożliwić występowanie nadmiernego wsparcia, jakie miało miejsce w ramach funkcjonujących zielonych certyfikatów.

Czy system aukcyjny rzeczywiście wesprze rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych i czy w nowych warunkach łatwiej będzie o finansowanie? - Najgorszym scenariuszem dla inwestorów, ale też dla banków, jest działanie w warunkach niepewności legislacyjnej. Dlatego tak istotne jest, że w końcu mamy nową ustawę regulującą rynek energetyki odnawialnej - ocenia Grzegorz Linowski, szef Biura Energii i Paliw w DNB Bank Polska.

6 mld zł za energię z instalacji do 1 MW. Są już założenia aukcji na 2016 rok

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie ilości i wartości energii z instalacji OZE o mocy nie większej niż 1 MW, która powinna zostać sprzedana na aukcjach w 2016 roku. Zgodnie z dokumentem będzie to 12,6 mln MW...
Dodaje, że ustawa, oczywiście, nie rozwiązuje wprost niektórych dotychczasowych problemów, takich jak np. nadpodaż świadectw pochodzenia, ale sektor bankowy już wie, jak rozwiązywać ryzyka z nimi związane.

- Uważam, że nowy model wsparcia pozwoli bankom zaoferować inwestorom bardziej korzystne warunki finansowania w postaci oczekiwanego mniejszego udziału kapitału własnego - twierdzi. - Wyeliminowanie ryzyka ceny rynkowej energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, jak również ryzyka standingu finansowego odbiorów energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów będzie skutkowało większym zainteresowaniem banków komercyjnych, co w ostatecznym rozrachunku powinno wpłynąć na obniżenie kosztów finansowania.

Zdaniem Linowskiego, nowy system wsparcia będzie również sprzyjał wchodzeniu na rynek kolejnych inwestorów. Wprawdzie będą oni oczekiwali mniejszej stopy zwrotu, ale przy znacznie ograniczonym ryzyku ekonomicznym inwestycji.

System wsparcia będzie więc z jednej strony stabilniejszy z punktu widzenia ekonomiki projektu, a z drugiej - wprowadzenie aukcji oznaczać będzie promowanie najbardziej efektywnych instalacji lub inwestorów oczekujących niższej stopy zwrotu niż osiągana dotychczas w systemie zielonych certyfikatów.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama