180 milionów złotych więcej na wody termalne

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
17-05-2022,13:35 Aktualizacja: 17-05-2022,13:40
A A A

Z 300 do 480 mln zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zwiększy budżet programu "Udostępnianie wód termalnych w Polsce".

Rośnie zainteresowanie samorządów badaniem złóż wód termalnych na swoim terenie, zwłaszcza, że potencjał geotermalny Polski obejmuje niemal połowę obszaru kraju. Tylko od początku 2022 r. Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) wydał gminom 150 wstępnych opinii w zakresie występowania i możliwości zagospodarowania wód termalnych - przy czym 65 z nich uzyskało pozytywne rekomendacje.

geotermia, Mariusz Orion Jędrysek, ministerstwo środowiska, zasoby naturalne Skarbu Państwa

Polska inwestuje w geotermię. Będą wiercić i szukać cieplnych źródeł

- Polska jest na granicy dwóch płyt tektonicznych: gorącej zachodnioeuropejskiej i chłodnej wschodnioeuropejskiej. I na tej granicy i na południu Sudetów mamy znaczące strumienie cieplne, choć dość niejednorodne - uważa Mariusz Orion...

Wychodząc naprzeciw potrzebom samorządów, na wniosek resortu klimatu i środowiska NFOŚiGW postanowił zwiększyć budżet programu priorytetowego "Udostępnianie wód termalnych w Polsce" o niemal 55 proc. z 300 do 480 mln zł.

- Konsekwentnie stawiamy na rozwój w Polsce odnawialnych źródeł energii, a bogate, naturalne i rodzime zasoby geotermalne są ważną częścią składową w ogólnym bilansie OZE - podkreśliła Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Jak dodała, geotermia daje "czystą", bezemisyjną energię, co ma szczególne znaczenie w staraniach o ochronę klimatu i poprawę jakości powietrza.

- Jest to zarazem źródło energii bardzo stabilne, niezależne od pór roku i warunków pogodowych, a do tego neutralne dla krajobrazu. Dlatego chcemy jeszcze szerzej i efektywniej wspierać samorządy przy realizacji inwestycji geotermalnych. Zakładamy, że zwiększenie budżetu na badania lokalnych zasobów wód termalnych przyczyni się w przyszłości do znacznego wzrostu wykorzystania perspektywicznego, zeroemisyjnego źródła ciepła i energii elektrycznej, jakim jest geotermia - wskazała szefowa resortu.

pieniądze, geotermia, energia, źródła geotermalne, OZE, NFOŚiGW

Miliony na rozbudowę systemów geotermalnych

Dwie pierwsze umowy dotyczące wytwarzania energii ze źródeł geotermalnych z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej zawarł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Unijne pieniądze na rozbudowę...

W ramach trwającego właśnie drugiego naboru konkursowego w programie "Udostępnianie wód termalnych w Polsce" narodowy fundusz pierwotnie przeznaczył dla samorządów lub ich związków 70 mln zł na przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania podziemnych złóż gorącej wody.

Zwiększenie budżetu programu sprawiło, że także pula pieniędzy w aktualnym naborze zostanie zwiększona do 250 ml zł. Dodatkowym ułatwieniem dla gmin będzie również to, że konkurs, który miał trwać od 3 stycznia do 30 czerwca będzie przedłużony do 30 września.

W pierwszym naborze konkursowym, który trwał od 15 kwietnia do 30 września 2020 r., ministerstwo pozytywnie zaopiniowało 15 wniosków o dofinansowanie. Na tej podstawie NFOŚiGW wyasygnował na dotacje niemal 229,2 mln zł, a wsparcie otrzymały gminy lub miasta: Dębno, Gąsawa, Głuszyca, Gniezno, Inowrocław, Jasienica, Łowicz, Oława, Otwock, Piastów, Smyków, Trzebnica, Wągrowiec, Wołomin i Żyrardów.
 

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama