Ile energii z biogazowni rolniczych? Znamy najnowsze dane

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
30-03-2022,9:20 Aktualizacja: 30-03-2022,9:25
A A A

128 instalacji biogazu należących do 109 podmiotów na koniec 2021 roku było wpisanych do rejestru wytwórców biogazu rolniczego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - wynika z raportu za ub.r. z działalności podmiotów wytwarzających biogaz rolniczy lub energię elektryczną z biogazu rolniczego.

Ze 109 podmiotów, 104 zadeklarowały wytwarzania energii elektrycznej, a 5 wykorzystania go w inny sposób - poinformował komunikacie KOWR.

biogazownie w Polsce, Artur Zawisza, UPEBI, KOWR, biogaz rolniczy

Rozwój biogazowni rolniczych napotyka na wiele barier

Częste zmiany prawa, oligopole dostawców surowca, trudności z pozyskaniem finansowania, to czynniki hamujące rozwój biogazowni w Polsce - ocenił w rozmowie z PAP Artur Zawisza, prezes Unii Producentów i Pracodawców...

Zgodnie z ustawą o OZE "działalność gospodarcza w zakresie biogazu rolniczego" jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Z raportu wynika, że najwięcej biogazowni rolniczych zlokalizowanych zostało w województwie warmińsko-mazurskim (17), zachodniopomorskim (15), wielkopolskim (14), podlaskim i pomorskim (po 11), mazowieckim i dolnośląskim (po 10).

Instalacje te pozwalały na wytworzenie ponad 513 mln metrów sześciennych biogazu rolniczego rocznie. Wszystkie biogazownie rolnicze posiadały zainstalowane moduły kogeneracyjne, których łączna moc elektryczna wynosiła 125,3 MWe.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego przekazywały sprawozdania kwartalne Dyrektorowi Generalnemu KOWR. Wynika z nich, że do wytworzenia biogazu rolniczego w 2021 r. zostało wykorzystanych ponad 4,9 mln ton surowców.

rozwój sektora biogazu i biometanu, Anna Gembicka, Anna Moskwa, Ireneusz Zyska,

Jest porozumienie na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu

Przedstawiciele administracji, instytucji badawczych, finansowych, przemysłu i biznesu podpisali porozumienie na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Głównym celem jest wykorzystanie polskiego potencjału w tym obszarze. Sygnatariuszami...

W procesie fermentacji metanowej surowców, wytwórcy uzyskali blisko 342,9 mln m3 biogazu rolniczego, który w ilości ponad 335 mln m3 został przeznaczony do wytworzenia energii elektrycznej. Pozostała ilość została wykorzystana w inny sposób, np. spalona w świecy lub kotle gazowym.

Łącznie z biogazu rolniczego wyprodukowano 732,6 GWhe energii elektrycznej, z czego około 607,7 GWhe zostało sprzedanych sprzedawcom zobowiązanym oraz innym odbiorcom. Pozostała ilość została zużyta na potrzeby produkcji oraz na potrzeby własne wytwórców.

Z przekazanych przez operatorów systemu dystrybucyjnego sprawozdań wynika, że na koniec 2021 r. do sieci przyłączone były 32 mikroinstalacje o mocy 819,60 kW. Najwięcej z nich zlokalizowanych zostało w województwie warmińsko-mazurskim (12 mikroinstalacji), wielkopolskim i łódzkim (po 5 instalacji). Pozostałe znajdują się w województwach: mazowieckim (3), podlaskim (2) i opolskim (po 2) oraz pomorskim, śląskim i dolnośląskim (po 1).
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama