Biogazownie i fotowoltaika z unijnym dofinansowaniem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
07-02-2018,12:20 Aktualizacja: 07-02-2018,12:12
A A A

Elektrownie fotowoltaiczne i bioelektrownie powstaną na terenie pięciu gmin województwa lubuskiego. Z inicjatywy burmistrza Słubic utworzyły one pierwszy w regionie komunalny Klaster Energii Odnawialnej.

Do klastra przystąpiły gminy: Słubice, Ośno Lubuskie, Cybinka, Rzepin oraz Górzyca. Przewidywana moc odnawialnych źródeł energii wyniesie średnio 3 MW w każdej gminie.

pge dystrybucja, energia elektryczna, prosumenci, odnawialne źródła energii, energia odnawialna, sieć dystrybucyjna

Prosument ma być bardziej aktywny

PGE Dystrybucja podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta”. Wdrożenie tego projektu zwiększy liczbę i moc odnawialnych źródeł...

Planowane są instalacje średniej wielkości, czyli do 1 MW oraz mikroinstalacje. Docelowo gminy będą tak zwanymi „wyspami energetycznymi”, a więc mogą uzyskać całkowitą samowystarczalność, a nadwyżka wyprodukowanej energii będzie mogła zostać odsprzedana do sieci.

- Nasz plan zakłada, że dzięki klastrowi mieszkańcy, którzy będą chcieli korzystać z energii odnawialnej, będą mogli ubiegać się o finansowe wsparcie ze strony Unii Europejskiej – mówi Tomasz Ciszewicz, burmistrz Słubic.

Podkreśla też wiele korzyści, które klaster może przynieść środowisku naturalnemu. - Odnawialne źródła energii to przede wszystkim redukcja gazów cieplarnianych, ale także tzw. współtowarzyszących zanieczyszczeń, takich jak pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, czyli zanieczyszczeń, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na zdrowie nas wszystkich.

Burmistrz przypomina, że podstawowym źródłem zanieczyszczenia atmosfery jest ciągle energetyka. – Stąd dyrektywy europejskie nakładające na nas obowiązek zmiany struktury źródeł pozyskiwania energii i osiągnięcie 15-procentowego udziału OZE w krajowym zużyciu energii do 2020 roku – wyjaśnia Tomasz Ciszewicz. 

energia elektryczna, panele fotowoltaiczne, samochód elektryczny, sma solar technology, danfoss, magazyn energii

Supermarkety będą sprzedawały klientom energię ze słońca

Już wkrótce supermarkety będą mogły produkować energię elektryczną ze słońca i sprzedawać ją swoim klientom. SMA Solar Technology AG i Danfoss A/S wspólnie pracują nad nowatorskim rozwiązaniem. Niebawem rozpoczną pilotażowy projekt....

Unia Europejska deklaruje jednocześnie, że będzie dofinansowywać projekty, które pozwolą zmniejszyć stopień zanieczyszczenia środowiska. - Klaster jest idealnym narzędziem, żeby sięgnąć po te pieniądze. Umożliwia też dostęp do dotacji krajowych. Prowadzenie inwestycji w formule klastra komunalnego stwarza dodatkową możliwość pozyskania finansowania dla projektów OZE realizowanych w ramach współpracy pomiędzy lubuskimi samorządami – zaznacza burmistrz.

Nadrzędnym celem klastra jest prowadzenie działalności, która pozwoli na wspólne i skoordynowane równoważenie podaży oraz zapotrzebowania na energię lub paliwa gazowe na obszarze gmin wchodzących w skład klastra, poprzez ich wytwarzanie, dystrybuowanie i obrót. Zasady funkcjonowania klastrów reguluje znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii. Jej celem jest restrukturyzacja i modernizacja polskiej energetyki, połączone z dążeniem do osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej.

Zgodnie z ustawą, obszar działania tego rodzaju klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu lub pięciu gmin. Klastry energii odnawialnej to – zdaniem słubickich urzędników – przyszłość sektora energetycznego. Mają one ogromne znaczenie w kwestii poprawy jakości powietrza, ale również obniżenia kosztów funkcjonowania powiatu.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama