Ochrona górnych liści zbóż w zabiegu T2

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: prof. dr hab. Marek Korbas, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka IOR-PIB w Poznaniu | redakcja@agropolska.pl
15-05-2021,12:00 Aktualizacja: 15-05-2021,11:52
A A A
Głównym celem ochrony liści podflagowych i flagowych zbóż jest jak najdłuższe utrzymanie aparatu asymilacyjnego w pełnej sprawności. Tylko wtedy można oczekiwać dobrego wypełnienia kłosów i ziaren. Dlatego konieczny jest zabieg T2.
 
Tylko zielony i pozbawiony objawów chorobowych liść może sprawnie pełnić swoje funkcje. Produkty powstałe w procesie fotosyntezy są dalej wykorzystywane - trafiają do kłosów i budują ziarno. Bez sprawnie funkcjonujących górnych liści, a w przypadku żyta także pochew liściowych, zboża nie wydadzą satysfakcjonujących plonów. W zbożach, bez prowadzonej odpowiedniej ochrony liści, takie choroby jak np. rdza żółta i mączniak prawdziwy zbóż i traw mogą spowodować straty plonu wynoszące nawet do 30 dt/ha, a rdza brunatna 10-20 dt/ha.
 
zabieg T1, ochrona fungicydowa zbóż ozimych, ochrona fungicydowa wiosną, septorioza paskowana liści, mączniak prawdziwy

Zabieg T1. Powstrzymaj choroby w zbożach ozimych

Długa i wilgotna jesień stworzyła korzystne warunki do rozwoju wielu chorób grzybowych na zbożach ozimych. Dlatego trzeba dobrze przyjrzeć się plantacjom pod kątem ich występowania, by móc jak najlepiej zadziałać w tzw. zabiegu T1. W...
Które choroby zagrażają najbardziej?
 
Liść flagowy (F) i podflagowy (F1) narażone są na porażenie przez wiele gatunków grzybów. Do najważniejszych chorób, które trzeba zwalczać w terminie T2 należą: septorioza paskowana liści, rdza brunatna, rdza żółta, rdza jęczmienia, DTR - brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia i ramularioza jęczmienia. Pierwsze objawy są jednoznaczne i dość proste do stwierdzenia.
 
Często jednak na blaszce liściowej występuje jednocześnie kilka grzybów chorobotwórczych, co utrudnia ich poprawną identyfikację. Gdy występują w kompleksie i są niezwalczane, mogą prowadzić do rozległych uszkodzeń powierzchni asymilacyjnej liści, które znacząco ograniczają efektywność fotosyntezy. Opanowanie liści przez grzyby chorobotwórcze jest też powodem zakłócania transpiracji. Rośliny tracą wodę, która jest im potrzebna do prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych. Jest to szczególnie niebezpieczne podczas suszy.
 
Wybrać fungicyd i trafić w termin
 
Ważne jest żeby w zabiegu T2 zastosować odpowiedni fungicyd, najlepiej wieloskładnikowy, który składa się z co najmniej dwóch substancji czynnych (s.cz.) o odmiennym sposobie działania, należących do różnych grup chemicznych. Z jednej strony zapobiega to wykształcaniu się odporności na stosowane środki ochrony roślin, z drugiej pozwala zwalczyć wiele grzybów chorobotwórczych.
 
kloszenie_nalewanie

Dokarmianie zbóż w fazie liścia flagowego i kłoszenia

Po fazie pełni krzewienia, drugim momentem, kiedy rośliny wymagają wsparcia, jest faza liścia flagowego/początek kłoszenia. Nawożenie dolistne w tym etapie będzie miało bezpośrednie przełożenie na plon. Dokarmianie zbóż we wcześniejszej...
W tabeli podano przykładowe fungicydy, które można zastosować do zwalczania grzybów powodujących choroby liści pszenicy ozimej w terminie T2. Wiele z tych środków jest też zarejestrowanych do stosowania w pozostałych gatunkach zbóż ozimych. Są to fungicydy jedno-, dwu- i trójskładnikowe, zawierające skutecznie działające substancje czynne z takich grup chemicznych, jak np.: triazole, benzimidazole, strobiluryny czy karboksyamidy.
 
Trudno jest dokładnie sprecyzować fazę rozwojową zbóż, w której należy wykonać zbieg T2. Różne źródła podają różne terminy. Tymczasem jego wykonanie zależy od przeprowadzenia wcześniejszego zabiegu T1, bo dopiero kompleksowe działanie, czyli wykonanie zabiegu przy użyciu fungicydu w optymalnych terminach T1 i T2 pozwala na pełną i skuteczną ochronę trzech górnych liści zbóż. Wcześniej wykonany zabieg T1 zazwyczaj oznacza potrzebę wcześniejszego wykonania zabiegu T2. 
 
Najczęściej podawanym terminem wykonania zabiegu T2 jest okres, gdy zboża znajdują się w fazie BBCH 41-49, czyli od początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do fazy widocznych pierwszych ości.
 
 

Tabela. Przykładowe fungicydy do zwalczania chorób w pszenicy ozimej w terminie T2

Substancja czynna

Nazwa preparatu

Preparaty jednoskładnikowe

azoksystrobina

Amistar 250 SC, Ascom 250 SC, Azaka 250 SC, Azoscan 250 SC, Bolid 250 SE, Conclude SC, Dobromir 250 SC, Elstrobin 250 SC, Elvistar 250 SC, Greenlook 250 SC, Makler 250 SE, Netrin 250 SC, Ortofin, Rezat 250 SC, Tazer 250 S.C., Zoxis 250 S.C

benzowindyflupyr

Elatus Plus

cyflufenamid

Betera 50 EW, Blumeris 50 EW, Cindo 50 EW, Clayton Hybrid, Clufen 50 EWEizo 50 EW, Feris 50 EW, Kendo 50 EW, Merces 50 EW, Tonki 50 EW

cyprokonazol

Keypro

difenokonazol

Dafne 250 EC, ILA 250 EC, Porter 250 EC

epoksykonazol

Cortez 125 SC, Epoksy 125 SC, Ksykon 125 SC, Raster 125 SC, Rekord 125 SC, Respekto 125 SC, Rubric 125 SC, Safir 125 SC, Slapper, Soprano 125 SC

fenpropidyna

Altan 750 EC, Andros 750 EC, BRITIBI, Celsivo, Leander 750 EC, Marpica, Tern 750 EC, Tern Turbo 750 EC, Umbret 750 EC

fenpropimorf

Corbel 750 EC, Limero

fluksapyroksad

Imbrex XE, Movegra

flutriafol

Askalon 125 SC, Favosar 125 SC, Impact 125 SC

folpet

Mirror 500 SC, Phoenix 500 SC

mankozeb

Avtar NT Pro, Dithane NeoTec 75 WG, Mancozeb 75 WG, Mastana, Sancozeb 80 WP, Unizeb Gold

mefentriflukonazol

Divality, Lenvyor, Myresa Pro, Sulky, Vitissimo

metkonazol

Caramba 60 SL, Fieldstar 60 SL, Metkon 100 SL, Metso, Mezzuri 100 SL, Plexeo 60 EC, Simveris, Sirena 60 EC, Spartakus, Turret 60, X-Met 100 SL

metrafenon

Acrisio Flex, Attenzo Flex, Flexity, Harvinta Flex, Inovis Flex

pentiopyrad

Areva 200 EC, Avella 200 EC, Celica 200 EC

piraklostrobina

Bushi, Comet 200 EC, Tucana

prochloraz

Atak 450 EC, Blitz 450 EC, Hogibis 450 EC, Parys 450 EC, Mirage 450 EC, Mondatak 450 EC, Prank 450 EC, Pretorius 450 EC, Prima 450 EC, Princess 450 EC, Proch 450 EC, Spector 450 EC, Mirage 450 EC, Virta 500 EC

proquinazid

Bastion 200 EC, Halny 200 EC, Mongur 200 EC, Proquin 200 EC, Talian 200 EC, Talius 200 EC, Tarot 200 EC, Teodot 200 EC, Unicorn, Zefir 200 EC

protiokonazol

Basior 300 EC, Exactris, Kanonik 300 EC, Pabi 300 EC, Podstawa 300 EC, Praktis, Procer 300 EC, Promino 300 EC, Tartaros 300 EC,

pyriofenon

Diopyr, Property 180 SC, Profinity 180 SC

tebukonazol

Ambrossio 500 SC, Buzz Ultra DF, Domnic 250 EW, Helicur 250 EW, Mystic 250 EC, Patronius 250 EW, Riza 250 EW, Sparta 200 EC, Tarcza Łan 250 EW, Tebu 250 EW, Troja 250 EW, Tyberius 250 EW, Zizan 500 SC

tetrakonazol

Bagani 125 ME, Galileo, Eminent 125 ME, Rivior, Tetris

tiofanat metylowy

Bajlando 500 SC, Sintop 500 SC, Tiofan 500 SC, Tiofanat Metylowy 500 SC, Tiptop 500 SC, Topsano 500 SC, Topsin M 500 SC

Preparaty dwuskładnikowe

azoksystrobina, cyprokonazol

Blizzard Xtra 280 SC, Comrade, Cyproxy, Skymaster 280 SC, Zoxy Plus

azoksystrobina, epoksykonazol

Rubric XL 300 SC

azoksystrobina, tebukonazol

Lerak 200 EC, Mirador Forte 160 EC

benzowindyflupyr, protiokonazol

Echilon Super, Elatus Era, Eldorado

biksafen, protiokonazol

Aviator Xpro 225 EC

biksafen, tebukonazol

Zantara 216 EC

boskalid, epoksykonazol

Bell 300 SC, Track 300 SC, Ventur 300 SC

boskalid, krezoksym metylowy

Empartis, Emponor, Trovoris

cyprokonazol, izopirazam

Megysto

difenokonazol, fluksapyroksad

Brivela

epoksykonazol, dimoksystrobina

Swing Top 183 SC

epoksykonazol, fenpropidyna

Lotus Top 140 EC

epoksykonazol, fluksapyroksad

Secardo XE 125 EC

epoksykonazol, folpet

Manitoba 425 EC

epoksykonazol, izopirazam

Seguris 215 SC

epoksykonazol, krezoksym metylu

Allegro 250 SC, Ogam, Tocata Duo

epoksykonazol, metkonazol

Osiris 65 EC

epoksykonazol, metrafenon

Ceando 183 SC

epoksykonazol, piraklostrobina

Envoy, Opera Max 147,5 SE, Opera Top, Optan 183 SE, Spike Max

epoksykonazol, tiofanat metylowy

Dedal 497 SC, Dubler Extra 497 SC, Dubler Mega 497 SC, Duett Ultra 497 SC, Dultreks-Pro 497 SC, Duo 497 SC, Durato Pro 497 SC, Epofanat 497 SC, Intizam 497 SC, Tandem 497 SC, Tionat 497 SC

fenpropimorf, epoksykonazol

Duett Star 334 SE, Tango Star

fluksapyroksad, metkonazol

Librax, Regalon

fluksapyroksad, mefentriflukonazol

Aderya, Alonty, Revysky, Verydor

mefentriflukonazol, piraklostrobina

Balaya, Felyco, Revycare, Selytor

piraklostrobina, fluksapyroksad

Harviga, Inovor Uno, Mizona, Preiner, Priaxor, Prosper

prochloraz, fenpropidyna

Fossa 633 EC, Glora 633 EC,

protiokonazol, tebukonazol

AsPik 250 EC, Clayton Divot 250 EC, Clayton Navaro 250 EC, Jade, Profuso, Prosaro 250 EC, Protefin, Protendo Extra

protiokonazol, trifloksystrobina

Delaro 325 SC

protiokonazol, fluoksastrobina

Fandango 200 EC, Sokół Max

protiokonazol, izopirazam

Gigant 275 SC, Prizm 275 SC

protiokonazol, spiroksamina

Input 460 EC, Kroton, Proline Max 460 EC, Thesorus 460 EC

tebukonazol, bromukonazol

Djembe 274 EC, Sakura 274 EC, Soleil 274 EC

tebukonazol, prochloraz

Tenore 400 EW, Zamir 400 EW

tiofanat metylowy, tetrakonazol

Matador 303 SE, Moderator 303 SE, Yamato 303 SE

Preparaty trójskładnikowe

azoksystrobina, difenokonazol, tebukonazol

Fundand 450 EC, Kier 450 EC, Mollis 450 EC

biksafen, fluopyram, protiokonazol

Ascra Xpro 260 EC

biksafen, protiokonazol, spiroksamina

Boogie Xpro 400 EC

biksafen, protiokonazol, fluoksastrobina

Apron-X 190 EC, Variano Xpro 190 EC

epoksykonazol, krezoksym metylowy, fenpropimorf

Juwel TT 483 SE

fenpropimorf, epoksykonazol, metrafenon

Capalo 337,5 SE, Ceando Plus, Palazzo, Tocata

fluksapyroksad, epoksykonazol, piraklostrobina

Acador Plus, Adexar Plus

proquinazid, prochloraz, tebukonazol

Arbiter 520 EC, Vareon 520 EC, Wirtuoz 520 EC

proquinazid, protiokonazol, spiroksamina

Input Triple

protiokonazol, spiroksamina, tebukonazol

Hutton, Soligor 425 EC

tebukonazol, prochloraz, fenpropidyna

Artemis 450 EC, District 450 EC

tebukonazol, spiroksamina, triadimenol

Falcon 460 EC, Sokół 460 EC

  •   Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 4-2021 - ZAPRENUMERUJ
 
 
 
Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu