Zasady prowadzenia uprawy konopi włóknistych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (ala) | redakcja@agropolska.pl
29-10-2020,11:30 Aktualizacja: 29-10-2020,10:15
A A A
Uprawa konopi na terytorium Polski jest zabroniona. W ramach odstępstwa może być prowadzona uprawa konopi włóknistych na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa - przypomina Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
 
Warunkiem odstępstwa jest uprawa:
 
- na określonej powierzchni,
 
- w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy,
 
Uprawa konopi siewnych, konopie, Program Konopny IWNiRZ

Rolnicy wejdą w konopie? Instytut zapewnia, że to opłacalne

Rolnicy w ramach Programu Konopnego mają możliwość uprawy polskich odmian konopi na cele nasienne w oparciu o umowę kontraktacyjną zawartą z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ). Instytut ogłosił kontraktację na sezon...
- przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie,
 
- w ramach umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych,
 
- w ramach zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po wysiewie.
 
Stosowanie materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny albo kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie, potwierdza się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietami z opakowań materiału siewnego tych roślin.
 
Przepisy dotyczące uprawy konopi w ramach odstępstwa w/w ustawy obowiązują w uprawie amatorskiej jak i profesjonalnej.
 
Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. ze zm.).
 
 

 

 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.