Śniegu nie widać

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
08-01-2020,12:40 Aktualizacja: 08-01-2020,12:40
A A A

Kończy się pierwsza dekada stycznia, a śniegu nie widać. Prognozy też nie przewidują opadów śniegu w najbliższym czasie. Źle to wróży na ten rok dla rolników.

Jak podaje Faber (2002) plony potencjalne w Polsce wyliczone na podstawie modeli matematycznych są ograniczane niedoborem wody: pszenicy ozimej o 46,9 proc., jęczmienia jarego o 42,9 proc., rzepaku ozimego o 60,0 proc. oraz ziemniaka o 58,9 proc.

Analizując ilość opadów w okresie od marca do listopada w poprzednich dwóch latach można stwierdzić, że tylko w niektórych miesiącach ilość opadów była większa niż średnia dla 30-lecia (1971-2000) (tabela 1). W 2018 r. większe opady niż średnia z wielolecia były tylko w lipcu i październiku, a rok później w maju i we wrześniu, a w marcu były zaś tylko nieznacznie większe.

Na intensywniejsze opady w zeszłym roku trzeba było czekać do maja, a w 2018 r. aż do lipca.

gleba, szpadel, ręce

Oznacz zawartość próchnicy w glebie

Do pełnego obrazu jakości gleby oprócz pH, zawartości przyswajalnych makroelementów (fosforu, potasu i magnezu) oraz mikroelementów (boru, cynku, manganu, miedzi i żelaza) niezbędna jest znajomość zawartości próchnicy w...

Tabela 1. Średnie krajowe sumy opadów w latach 2018-2019 (marzec-listopad)

Miesiąc

2019

2018

mm

proc. normy*

mm

proc. normy*

Marzec

35,1

104,1

27,2

80,9

Kwiecień

24,7

54,2

26,9

71,3

Maj

86,5

145,2

44,3

75,6

Czerwiec

37,5

47,9

52,0

63,1

Lipiec

53,7

64,4

94,1

113,4

Sierpień

63,8

90,2

40,0

57,8

Wrzesień

69,8

124,9

45,1

78,5

Październik

35,6

79,3

45,5

102,1

Listopad

38,8

94,3

13,4

33,1

Suma

445,5

388,5

                                                                                    *średnie z lat 1971-2000

                                                                                     Źródło: GUS

Taki rozkład opadów, oczywiście w połączeniu z temperaturą, miał wpływ na plonowanie poszczególnych gatunków. Z porównania ilości opadów z potrzebami wodnymi roślin wyraźnie wynika, że wczesnowiosenne niedobory wody są bardziej dotkliwe dla rzepaku ozimego niż pszenicy ozimej (tabela 2).

W latach 2018-2019 ilość opadów w kwietniu stanowiła ok. połowy zapotrzebowania rzepaku ozimego, a w przypadku pszenicy ozimej było to ok. 70 proc. Dlatego sucha zeszłoroczna wiosna miała bardziej szkodliwy wpływ na plonowanie rzepaku ozimego niż pszenicy ozimej. Opady, które później przyszły pomogły pszenicy ozimej, ale dla rzepaku ozimego były już spóźnione.

Jak będzie w 2020 r., to czas pokaże. Na razie wody na naszych polach bardzo brakuje.

Tak sucho na polach nie było od dawna. Problem najlepiej widać z satelity

We wtorek Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach potwierdził, że w czwartym okresie raportowania, tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca br. stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na znacznym obszarze Polski. Podobny komunikat wydał także...

Tabela 2. Optymalna ilość opadów dla niektórych gatunków roślin rolniczych, mm*

Miesiąc

Burak cukrowy

Kukurydza

Pszenica jara

Pszenica ozima

Rzepak ozimy

Żyto ozime

Kwiecień

15

-

45

35

50

35

Maj

65

50

65

65

70

70

Czerwiec

74

60

75

70

75

70

Lipiec

85

70

65

60

30

45

Sierpień

78

65

-

-

-

-

Wrzesień

54

50

-

-

-

-

*na glebach lżejszych są one większe o 20 proc., zaś na cięższych mniejsze o 20 proc.

Źródło: Dzieżyc 1989 za Kuś 2016

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement