Najstarszy wydział rolniczy w Polsce rozpoczął rok akademicki

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
01-10-2020,8:00 Aktualizacja: 30-09-2020,19:51
A A A

Po raz pierwszy na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie nie będzie w tym roku uroczystej inauguracji, co wynika z panującej pandemii. Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 30 września 2020 r. odbyły się uroczystości ogólnouczelniane, które były transmitowane w Internecie.

W ostatnim Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zostawała uznana za najlepiej prowadzącą kształcenie na kierunkach rolnictwo i leśnictwo.

Początki Wydziału Rolnictwa i Biologii sięgają 1906 roku. Obecnie funkcjonują na nim cztery kierunki: Rolnictwo, Biologia, Inżynieria ekologiczna oraz Rolnictwo ekologiczne i produkcja żywności. Na tym ostatnim kierunku kształcenie prowadzone jest w języku angielskim.

studenci SGGW, pola, IUNG Puławy

Rolnictwo i leśnictwo najlepsze na SGGW

W najnowszym 21. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie została uznana za najlepiej prowadzącą kształcenie na kierunkach rolnictwo i leśnictwo. Jednocześnie SGGW otrzymała tytuł...

Ogółem na Wydziale Rolnictwa i Biologii uczy się ponad 1060 studentów, z czego ok. 200 na studiach niestacjonarnych. Na kierunku Rolnictwo na studiach stacjonarnych znajduje się prawie 290 osób. Biologię studiuje blisko 370 osób, Inżynierię ekologiczną 250, a Rolnictwo ekologiczne i produkcję żywności - 50.

W procesie kształcenia dokłada się starań, aby absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do wymagań rynku pracy. Przy Wydziale funkcjonuje kilkunastoosobowy Zespół Interesariuszy Zewnętrznych, w skład którego wchodzą przedstawiciele: ministerstwa rolnictwa, agencji rolnych, Inspekcji Ochrony Środowiska, firm z otoczenia rolnictwa, banków, związków rolniczych, szkół średnich i rolnicy.

Opinia zespołu jest brana pod uwagę przy udoskonalaniu programów kształcenia. Systematycznie też zbierane są opinie studentów na temat poruszanych treści dydaktycznych. Coraz większą uwagę przywiązuje się do kontaktów z szeroko rozumianą praktyką.

W trosce o bezpieczeństwo studentów w obecnym semestrze zdalnie będą odbywały się wszystkie wykłady oraz zajęcia, których realizacja nie będzie wymagała bezpośredniego spotkania wykładowców i studentów o także dostępu do laboratoriów.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz

 

Poleć
Udostępnij
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu