Kontrole dywersyfikacji do końca lipca

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
26-06-2016,12:40 Aktualizacja: 26-06-2016,12:49
A A A
 
Kontrole w zakresie dywersyfikacji upraw będą mogły być w bieżącym roku prowadzone do końca lipca. Przewiduje to projekt zmiany rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
 
Dywersyfikacja upraw jest jedną z praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, związaną z tzw. zazielenieniem, które od 2015 r. jest obowiązkowym elementem systemu płatności bezpośrednich.
 
Polega na utrzymaniu odpowiedniej liczby i powierzchni upraw na gruntach ornych w danym roku. Jeżeli rolnik posiada grunty o powierzchni od 10 ha do 30 ha musi prowadzić minimum 2 różne uprawy, przy czym główna nie powinna zajmować więcej niż 75 proc. areału. Gdy gospodarz ma więcej niż 30 ha gruntów ornych musi natomiast prowadzić co najmniej 3 uprawy (główna nie może zajmować więcej niż 75 proc., a dwie główne łącznie nie mogą przekraczać 95 proc. areału).

Chcesz dostać pełne dopłaty? Przestrzegaj dywersyfikacji upraw

Od 2015 roku będą obowiązywały nowe zasady przyznawania dopłat bezpośrednich. Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku dywersyfikacji upraw. Dotyczy to tylko tych rolników, którzy posiadają grunty orne o powierzchni powyżej 10 ha,...
Co ważne, uprawiane rośliny powinny znajdować się na polu w określonym czasie, by Agencja Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa mogła kontrolować ten proces. Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa z 6 marca 2015 r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu ich dywersyfikacji to 15 maja - 15 lipca.
 
Ale teraz ma być inaczej. W projekcie zmiany rozporządzenia znajduje się zapis, iż w 2016 r. okres ten będzie przesunięty na 1 czerwca - 31 lipca.
 
W uzasadnieniu napisano, że zmiana wynika z wydłużenia terminu składania wniosku o płatności za 2016 r. do 15 czerwca. Drugi powód to "przedłużające się postępowanie przetargowe na wyłonienie przez organ kontrolny, czyli ARiMR, wykonawców kontroli metodą FOTO". 
Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!