Jedna czwarta ziemi rolnej w Polsce to areał największych gospodarstw

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-08-2021,14:45 Aktualizacja: 25-08-2021,15:02
A A A

Ostatnia dekada przyniosła spadek powierzchni gruntów użytkowanych przez gospodarstwa rolne, w tym także stricte użytków rolnych. Znacznie zmalała jednak liczba ugorów i pastwisk, więc powierzchnia zasiewów przez 10 minionych lat wzrosła.

Z raportu po przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny Powszechnym Spisie Rolnym 2020 wynika, że - biorąc pod uwagę 2010 r. (gdy było wykonane poprzednie takie badanie) - zachodzą stopniowo zmiany w użytkowaniu gruntów. Przede wszystkim zmniejszyła się powierzchnia gruntów ogółem użytkowanych w gospodarstwach rolnych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ziemia z budów dla rolnika, rekultywacja gruntów, KRIR

Ziemia z budów dla rolnika? Jest odpowiedź resortu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedziało na wniosek samorządu rolniczego w sprawie możliwości wykorzystania ziemi pozyskanej z budów na rekultywację i wyrównanie posiadanych przez rolników gruntów. Zgodnie z...

W 2020 r. wyniosła 16 399 tys. ha i w porównaniu z danymi z 2010 r. była mniejsza o 587 tys. ha (o 3,5 proc.).

"Powierzchnia gruntów w gospodarstwach indywidualnych zmniejszyła się o 23,8 tys. ha, tj. o 0,2 proc. Należy podkreślić, że w gospodarstwach indywidualnych znajdowało się 91,4 proc. krajowej powierzchni gruntów ogółem i że odsetek ten zwiększył się o 3,1 proc. w porównaniu do 2010 roku" -  wyliczył GUS.

W strukturze użytkowania gruntów, w porównaniu z wynikami poprzedniego spisu, udział powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogólnej zwiększył się o 2 p. procentowe.

Odnotowano przy tym stosunkowo wysoki wzrost udziału powierzchni zasiewów - o 4,5 p.proc. i nieco mniejszy łąk trwałych - o 1,7 p.proc. Zmniejszył się natomiast udział użytków rolnych pozostałych - o 1,2 p.proc., pozostałych gruntów o 1,1 p.proc. i lasów o 1 p. procentowy.

"Areał użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w 2020 r. wyniósł 14 682 tys. ha i był mniejszy niż w 2010 r. o 178 tys. ha (o 1,2 proc.). Należy zauważyć, że w użytkowaniu gospodarstw indywidualnych znajdowało się 91,2 proc. powierzchni użytków rolnych. Udział ten wzrósł w stosunku do 2010 r. o 2,3 p.procentowego" - wskazał GUS.

ziema państwowa, dzierżawa ziemi, grunty rolne, kowr

Coraz mniej państwowej ziemi do zagospodarowania

Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne...

Według jego wyliczeń, powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych wyniosła 10 742 tys. ha i w porównaniu do 2010 r. wzrosła o 376 tys. ha (o 3,6 proc.).

W górę poszła też powierzchnia łąk trwałych do 2 775 tys. ha, tj. o 197 tys. ha (o 7,6 proc.). Na wzrost powierzchni omawianych gruntów wpłynął duży spadek powierzchni gruntów ugorowanych (o prawie 60 proc.), pozostałych użytków rolnych (o ponad połowę) i pastwisk trwałych (o ponad 1/3), a także upraw trwałych (o ok. 10 proc.).

"Należy zauważyć, że 13 tys. gospodarstw należących do największej grupy obszarowej UR, tj. 100 ha i więcej, użytkowało 1/4 krajowej powierzchni użytków rolnych i 1/5 krajowej powierzchni zasiewów. W stosunku do 2010 r. w tej grupie gospodarstw odnotowano 3-procentowy wzrost powierzchni użytków rolnych w dobrej kulturze i 9-procentowy wzrost powierzchni zasiewów. Wzrost ten dokonał się, podobnie jak w przypadku pozostałych gospodarstw, kosztem zmniejszenia powierzchni pozostałych użytków rolnych, upraw trwałych, gruntów ugorowanych i pastwisk trwałych. W omawianej grupie obszarowej gospodarstw dynamika spadku w/w gruntów była znacznie wyższa niż w gospodarstwach ogółem i wynosiła odpowiednio: ponad 70 proc., ok. 65 proc., ok. 64 proc. i ok. 30 proc." - czytamy w dokumencie.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu