Dni Otwartych Drzwi IUNG–PIB w Puławach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
30-04-2016,9:00 Aktualizacja: 30-04-2016,9:40
A A A

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa–PIB w Puławach zaprasza wszystkich chętnych na Dni Otwartych Drzwi, które w tym roku organizuje w dniach 16-20 maja. 

Niezwykle interesująco zapowiadają się przygotowane specjalnie na tę okoliczność prelekcje, wykłady oraz pokazy doświadczeń z zakresu: systemów uprawy roli i siewu, uprawy roślin zbożowych, pastewnych, energetycznych oraz rolnictwa ekologicznego, czy też tematyki dotyczącej zagadnień biotechnologii w rolnictwie, technologii uprawy tytoniu i chmielu, podstaw żywienia i nawożenia roślin uprawnych, ochrony środowiska, programów rolnośrodowiskowych oraz bioróżnorodności i ochrony ptaków. Każdy z zainteresowanych na pewno znajdzie coś dla siebie, bo oferta jest bardzo atrakcyjna.

szarek komośnik, szkodniki, Brodzica

Szarek komośnik niszczy buraki na Zamojszczyźnie

Lokalnie na plantacjach buraków cukrowych na Zamojszczyźnie masowo wystąpił mało znany szkodnik szarek komośnik. W kilku przypadkach doprowadziło to do całkowitego zniszczenia roślin i konieczności wykonania przesiewów. Na...

Osada Pałacowa

1. Organizacja i działalność IUNG–PIB – prezentacja (prof. dr hab. S. Krasowicz, dr M. Zarychta, dr A. Bochniarz)

2. Wdrażanie wyników badań IUNG–PIB dla doradztwa i praktyki rolniczej (dr M. Zarychta)

3. Integrowana ochrona przed szkodnikami (dr G.Hołubowicz-Kliza)

4. Integrowana ochrona przed chorobami (dr G.Hołubowicz-Kliza)

5. Sposoby ograniczania i eliminacji zanieczyszczeń wód biogenami na obszarach wiejskich (dr A. Tujaka)

6. Publikacje IUNG–PIB – rodzaje i znaczenie (dr A. Bochniarz)

7. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków w programie rolno-środowiskowo-klimatycznym (PROW 2014-2020) (mgr P. Safader)

8. Historia ośrodka nauk rolniczych oraz zespołu parkowo-pałacowego w Puławach – spacer po parku (R. Stochmal)

9. Perspektywy rozwoju systemów produkcji rolniczej w Polsce (dr J. Stalenga, dr K. Jończyk)

10. Konserwująca uprawa roli – korzyści produkcyjne, ekonomiczne i środowiskowe (dr hab. J. Smagacz, prof. nadzw.)

pszenica ozima, azot, nawożenie azotem, rsm

Druga dawka azotu w uprawie pszenicy ozimej

Część rolników wykonało już nawożenie pszenicy ozimej azotem w drugim terminie, a część przeprowadza je teraz. O plonie zbóż decydują trzy składowe plonu: obsada kłosów, liczba ziarniaków w kłosie i masa tysiąca ziaren...

11. Płodozmian we współczesnym rolnictwie (dr hab. J. Smagacz, prof. nadzw.)

12. Stan rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju (dr J. Stalenga, dr K. Jończyk)

13. Biopaliwa II generacji – nowe wyzwanie (dr hab. M. Matyka, prof. nadzw.)

14. Bioróżnorodność – znaczenie i zagrożenia (mgr A. Berbeć, dr hab. B. Feledyn-Szewczyk, prof. nadzw.)

15. Chwasty – wróg czy przyjaciel rolnika? (dr hab. B. Feledyn-Szewczyk, prof. nadzw., mgr A. Berbeć)

16. Znaczenie owadów w przyrodzie, rolnictwie i życiu człowieka (mgr P. Radzikowski)

17. Rolnictwo na ratunek Ziemi (dr hab. J. Kozyra)

18. Zadrzewienia w krajobrazie (dr R. Borek)

19. Uprawa „przewódkowych” odmian pszenicy jarej (dr hab. J. Grabiński, prof. nadzw.)

20. Postęp biologiczny w roślinach zbożowych (dr hab. A. Sułek)

21. Agrotechnika zbóż w warunkach zmieniającego się klimatu (dr hab. J. Grabiński, prof. nadzw.)

soja, plantacja, rośliny, Sahryń

Soja: siać czy nie siać?

Po zeszłym trudnym roku część rolników sceptycznie podchodzi do uprawy soi. Moim zdaniem mimo wszystkich utrudnień warto ją uprawiać. Zeszły rok wielu rolników odstraszył od uprawy soi. Złożyło się na to wiele powodów. Przede...

22. Znaczenie zbóż niechlebowych (dr hab. D. Leszczyńska)

23. Gospodarcze, siedliskowe i agrotechniczne aspekty produkcji jęczmienia na tle innych zbóż (dr hab. D. Leszczyńska)

24. Warto zainteresować się owsem (dr hab. D. Leszczyńska)

25. Praktyczne znaczenie allelopatii w rolnictwie zrównoważonym i ekologicznym (dr hab. D. Leszczyńska)

26. Agrotechnika jęczmienia browarnego (prof.dr hab. K. Noworolnik)

27. Przydatność lucerny do wypasania (dr E. Gaweł) 17-18.05.2016

28. Rola roślin motylkowatych drobnonasiennych w rolnictwie ekologicznym (dr E. Gaweł) 17-18.05.2016

29. Koncentrat białkowy z lucerny w żywieniu zwierząt i ludzi (dr E. Gaweł) 17-18.05.2016

30. Oddziaływanie pól magnetycznych na organizmy żywe (prof. dr hab. J. Podleśny) 16-18.05.2016

31. Możliwości zwiększenia produkcji białka paszowego z nasion roślin strączkowych w Polsce (prof. dr hab. J. Księżak) 16-18.05.2016

zadrzewienia, zwierzyna, szkody w uprawach, pszenica

Zadrzewienia – korzystne czy nie?

Większość rolników zwraca uwagę przede wszystkim na niekorzystny wpływ zadrzewień na plonowanie roślin. Mało kto jednak zauważa, że mają także istotne zalety.  Każdy rolnik wie, że w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, zadrzewienia lub...

32. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej w Polsce (dr hab. M. Staniak) 16.05.2016

33. Ekonomiczna ocena uprawy wybranych gatunków roślin pastewnych (dr J. Bojarszczuk) 16-17.05.2016

34. Znaczenie trwałych użytków zielonych w powierzchni paszowej gospodarstw rolnych (dr J. Bojarszczuk) 16-17.05.2016

35. Wykorzystanie mapy glebowo-rolniczej i systemu informacji przestrzennej dla potrzeb rolnictwa i ochrony środowiska (dr J. Jadczyszyn)

36. Problem rozwoju obszarów wiejskich w uwarunkowaniach Unii Europejskiej (dr hab. F. Woch, prof. nadzw.)

37. Metody ograniczania procesów erozji wodnej (dr E. Nowocień)

38. Znaczenie biotechnologii w naukach rolniczych:

a) analizy molekularne w badaniach patogenów roślinnych (dr M. Przybyś – prezentacja w laboratorium);

b) kultury in vitro w badaniach rolniczych (dr A. Czubacka – prezentacja w laboratorium)

39. Rola zasobów genowych w hodowli nowoczesnych odmian tytoniu (dr A. Trojak-Goluch – wykład i prezentacja w szklarni)

Kukurydza, teositne, zachwaszczenie, GMO, IFOAM, MON810, gent Bt

Teosinte - starszy krewniak czy groźny chwast w kukurydzy?

Na polach Europy Zachodniej nasila się problem zachwaszczenia kukurydzy nowym chwastem - teosinte. Najgorsze jest to, że łatwo krzyżuje się z kukurydzą, w tym z genetycznie zmodyfikowaną odmianą MON810. Problemy mają już rolnicy w Hiszpanii,...

40. Nauka w służbie praktyki – produkcja zdrowych sadzonek chmielu (dr U. Skomra – wykład i prezentacja w szklarni)

41. Roślina – zielony bioreaktor, czyli o tym jak wykorzystać rośliny do produkcji szczepionek, leków i użytecznych związków chemicznych (dr M. Przybyś – wykład)

42. Techniki rozdziału związków chemicznych – chromatografia i elektroforeza (dr M. Przybyś – wykład i prezentacja w laboratorium)

43. Podstawy żywienia i nawożenia roślin uprawnych (dr A. Kocoń)

44. Ryzyko toksykologiczne wynikające z przeazotowania środowiska – czy azotany III i azotany V stanowią zagrożenie dla ludzi? (mgr B. Jurga) 19-20.05.2016

45. Ograniczanie strat azotu z rolnictwa (mgr B. Jurga, dr T. Jadczyszyn)

46. „Ekologiczny” – co to znaczy? (mgr B. Jurga) 19-20.05.2016

47. Rola odczynu gleby w kształtowaniu plonów (dr P. Ochal)

48. Nawożenie kukurydzy na ziarno (mgr D. Wach)

49. Zasady zrównoważonego nawożenia zbóż (prof. dr hab. A. Pecio)

rolnictwo precyzyjne, nawigacja, gps, mapa pola, siew, nawożenie, ochrona roślin

Nawigacja - siew, nawożenie i ochrona jak po sznurku

System nawigacji satelitarnej znacznie ułatwia pracę na polu. Jednym z warunków koniecznych przy wykonywaniu różnych zabiegów uprawowych jest to, aby kolejne przejazdy ciągnika były równoległe do siebie i odległe...

50. Diagnostyka potrzeb nawożenia roślin (mgr D. Wach, prof. dr hab. A. Pecio)

51. Niekonwencjonalne nawozy stosowane w rolnictwie (dr A. Kocoń)

52. Rolnicze wykorzystanie pofermentu z biogazowi do celów nawozowych (dr R. Winiarski) 16-17 i 19-20.05.2016

53. Środowiskowe aspekty gospodarowania materią organiczną w rolnictwie (dr D. Pikuła) 18-19.05.2016

54. Azomais – innowacyjna uproszczona technologia siewu i nawożenia kukurydzy (dr P. Ochal, dr T. Jadczyszyn)

55. Biostymulatory w uprawie roślin (dr A. Rutkowska) 17-20.05.2016

56. Rolnictwo precyzyjne w badaniach IUNG–PIB (prof. dr hab. A. Pecio)

57. Fizjologiczne wskaźniki wrażliwości roślin na stres suszy (mgr D. Wach)

58. Znaczenie siarki we współczesnym rolnictwie (dr hab. A. Podleśna)

59. Rola bakterii wiążących azot atmosferyczny w obiegu azotu w przyrodzie; (prof. dr hab. S. Martyniuk)

Zaszczep soję przed siewem. To bardzo ważne

Nasiona soi wymagają zaszczepienia przed siewem szczepionką bakteryjną, bo w naszych glebach najczęściej nie występują bakterie żyjące w symbiozie z tym gatunkiem strączkowych. Ważne jest, aby zabieg ten przeprowadzić prawidłowo. Poniżej...

 

60. Mikoryza – symbioza grzybów z roślinami – biologia i znaczenie gospodarcze (dr A. Księżniak)

61. Grzyby z rodzaju Fusarium – patogeny ziarna zbóż (dr J. Czaban)

62. Mikrobiologia gleb – ocena aktywności biologicznej gleb w badaniach rolniczych (dr A. Gałązka, mgr M. Kozieł)

63. Rola szczepionek bakteryjnych w uprawie roślin bobowatych (mgr M. Kozieł)

64. Bioróżnorodność środowiska glebowego – metodyka badań (dr A. Gałązka, mgr M. Łyszcz)

65. Rola glomaliny – glikoproteiny glebowej produkowanej przez grzyby endomykoryzowe w poprawie jakości gleb (dr A. Gałązka)

Hala wegetacyjna

mróz, mrozoodporność odmian, pszenica

Mróz sprawdził mrozoodporność odmian pszenicy ozimej

Ostatnie mrozy miały tylko jeden plus. Zweryfikowały mrozoodporność odmian pszenicy ozimej, bo ostatnie łagodne zimy spowodowały, że wielu rolnikom się wydało, że ostrych mrozów już w ogóle w naszym kraju nie będzie. Mrozoodporność...

66. Prezentacja doświadczeń wazonowych i na mikroparcelach glebowych (dr P. Nieróbca, dr hab. A. Sułek, dr hab. D. Leszczyńska)

67. Prezentacja oceny jakości ziarna zbóż ( mgr E. Boguszewska)

68. Prezentacja prac prowadzonych na jednej z najstarszych Stacji Meteorologicznych w Polsce (mgr T. Jóźwicki, mgr J. Królikowski)

69. Metodyka i sposób przygotowywania doświadczeń na hali wegetacyjnej (dr P. Nieróbca)

70. Wykorzystanie odpadów w rolnictwie (dr T. Jadczyszyn, dr K. Kęsik)

Rolniczy Zakład Doświadczalny IUNG–PIB „Kępa” w Puławach – Gospodarstwo Osiny

71. Demonstracja łanowych doświadczeń polowych nad porównaniem systemów gospodarowania (dr K. Jończyk)

* ekologiczny * integrowany * intensywny * monokultura

72. Demonstracja doświadczeń nad uprawą roślin na cele energetyczne (dr hab. M. Matyka)

73. Demonstracja łanowych doświadczeń z technologiami produkcji ziarna zbóż (dr hab. J. Grabiński, prof. nadzw., dr hab. A. Sułek, dr hab. D. Leszczyńska, dr P. Nieróbca)

Organizatorzy proszą przesyłać zgłoszenia pisemnie na adres:

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa–Państwowy Instytut Badawczy

Dział Upowszechniania i Wydawnictw; ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Udział można zgłosić również pocztą elektroniczną, faxem lub telefonicznie:

e-mail: duw@iung.pulawy.pl

fax: 81/47-86-721;

tel. 81/47-86-720 lub 81/47-86-723

W zgłoszeniu należy podać dzień oraz godzinę przyjazdu, czas trwania pobytu oraz wybrać tematykę (podaną wyżej).

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement