Ceny ziemi mocno w górę. Sprawdź, ile kosztuje hektar w twoim regionie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
09-10-2022,8:00 Aktualizacja: 08-10-2022,19:38
A A A

59 tys. 358 zł - to średnia cena hektara gruntów ornych w Polsce. W ostatnim czasie stawka bardzo wrosła we wszystkich klasach jakości ziemi i niemal we wszystkich regionach kraju.

Informacje o cenach zakupu/sprzedaży użytków rolnych w drugim kwartale br. podała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.


ziemia dla kościoła, ZWRSP, KOWR, Rafał Romanowski, Małgorzata Niemczyk

Kościół kupił 20 ha państwowej ziemi, a dostał prawie 2700 ha

Ile gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) zostało przekazanych lub sprzedanych kościołom, parafiom, diecezjom czy zakonom w ostatnich latach? - pyta w interpelacji poselskiej Małgorzata Niemczyk (Koalicja Obywatelska)....

Dane są wykorzystywane przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii (najnowsze będą obowiązywać od 10 października 2022 r.):

  • kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR)
  • kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z)
  • kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk)

Oceniając plany inwestycji, bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że: grunty dobre - klasy I, II, III a; grunty średnie - klasy III b, IV; grunty słabe - klasy V, VI; łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych; łąki oraz pastwiska klasy III i IV do gruntów średnich; łąki oraz pastwiska klasy V i VI do gruntów słabych.

Według najnowszych danych, średnia cena gruntów dla Polski to 59 tys. 358 zł za hektar. Dla porównania w IV kw. ub.r. było to 53 tys. 254 zł.

W poszczególnych województwach średnie ceny hektara wynoszą: dolnośląskie - 43 452 zł (w IV kw. ub.r. - 42 875 zł), kujawsko-pomorskie - 64 810 zł (61 224 zł), lubelskie - 47 037 zł (42 518 zł), lubuskie - 36 111 zł (34 429 zł), łódzkie - 51 390 zł (46 159 zł), małopolskie - 45 967 zł (44 233 zł), mazowieckie - 52 204 zł (49 358 zł), opolskie - 60 562 zł (54 418 zł), podkarpackie - 36 196 zł (32 336 zł), podlaskie - 64 533 zł (58 769 zł), pomorskie - 51 212 zł (48 685 zł), śląskie - 44 016 zł (43 868 zł), świętokrzyskie - 39 800 zł (35 653 zł) warmińsko-mazurskie - 55 950 zł (52 316 zł), wielkopolskie - 77 384 zł (71 869 zł), zachodniopomorskie - brak danych (33 000 zł).

W rozbiciu na regiony i klasy ziemi ceny w II kwartale br. wyglądały tak:
 

Województwa

                                                             Grunt orny

ogółem

dobry                      (klasy I, II, IIIa)

średni                     (klasy IIIb, IV)

słaby                 
(klasy V, VI)

Dolnośląskie

43 452

55 000

43 061

36 800

Kujawsko-pomorskie

64 810

81 245

64 396

48 793

Lubelskie

47 037

69 556

47 500

30 817

Lubuskie

36 111

36 250*)

38 250

31 833

Łódzkie

51 390

77 349

52 278

37 920

Małopolskie

45 967

55 460

39 357

32 286

Mazowieckie

52 204

66 176

53 884

41 599

Opolskie

60 562

80 844

50 254

37 234

Podkarpackie

36 196

45 649

34 289

26 741

Podlaskie

64 533

79 000

70 007

51 653

Pomorskie

51 212

60 714

53 511

44 375

Śląskie

44 016

60 357

49 537

30 409

Świętokrzyskie

39 800

48 147

35 651

25 114

Warmińsko-mazurskie

55 950

65 333

57 806

48 048

Wielkopolskie

77 384

98 062

80 849

56 390

Zachodniopomorskie

  ------

38 760

34 546

32 000

POLSKA

59 358

71 931

60 831

44 305

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu