Patrz na brodawki

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak|redakcja@agropolska.pl
15-07-2015,8:15 Aktualizacja: 15-07-2015,8:17
A A A

Początek kwitnienia roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych) to szczyt wiązania azotu atmosferycznego przez bakterie brodawkowe. Ilości azotu związanego w ten sposób mogą być znaczne i przekraczać nawet 500 kg N/ha rocznie.

Zwykle ilość związanego azotu waha się od 40 do 80 kg N/ha rocznie. Zależy to od gatunku rośliny, szczepu bakterii oraz warunków siedliska (tabela).

Zwróć uwagę na ustawienie liści soi

W tym sezonie wielu rolników zasiało u nas po raz pierwszy soję. W pierwszym roku uprawy warto zwrócić szczególną uwagę w jaki sposób przebiega jej wzrost i rozwój. Cechą charakterystyczną soi jest zdolność do...

Optymalny odczyn gleby, przy którym przebiega proces symbiozy zawiera się w przedziale pH od 6,6 do 7,2. W glebach zakwaszonych występuje brak wapnia (Ca), fosforu (P) i molibdenu (Mo), a nadmiar toksycznego glinu (Al) i manganu (Mn), co utrudnia wiązanie azotu. Korzystnie na przebieg tego procesu wpływa dobre zapatrzenie roślin bobowatych grubonasiennych w bor (B), kobalt (Co), miedź (Cu), molibden (Mo) i żelazo (Fe), a także umiarkowane dawki potasu (K). Przy nadmiernym nawożeniu potasem mogą wystąpić utrudnia w pobieraniu magnezu (Mg).   

Tabela. Ilości wiązanego azotu przez bakterie brodawkowate.

Gatunek rośliny Gatunek bakterii Związany azot, kg/ha/rok
Łubin Bradyrhizobium sp. 20–200
Groch

Rhizobium leguminosarum bv. viceae

55–77
Bób

Rhizobium leguminosarum bv. viceae

45–552
Soczewica

Rhizobium leguminosarum bv. viceae

88–114
Soja Bradyrhizobium japonicum 40–200
Fasola

Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli

40–70

Źródło: Mądrzak 1995

Poleć
Udostępnij
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.