W październiku poszkodowani sadownicy będą mogli wnioskować o pomoc

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
21-09-2023,8:45 Aktualizacja: 21-09-2023,8:47
A A A

Sadownicy będą mogli otrzymać 5 tys. zł do 1 ha w związku ze stratami jakie ponieśli w wyniku przymrozków wiosennych, gradu i huraganu - poinformował w środę resort rolnictwa. Wnioski o pomoc będzie można składać od 5 do 20 października.

Resort rolnictwa poinformował w środę wieczorem na platformie X (dawniej Twitter), że minister rolnictwa i rozwoju wsi wydał ogłoszenie ws. programu wsparcia finansowego skierowanego do sadowników.

5 tys. zł na 1 ha powierzchni

Zgodnie z tym ogłoszeniem nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej będzie trwał od 5 do 20 października. Program dotyczy wsparcia producentów rolnych, w których gospodarstwach w 2023 roku powstały szkody w owocujących uprawach drzew owocowych w wysokości co najmniej 70 proc. na powierzchni występowania tych upraw i które to szkody wynikały z przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu.

Ministerstwo poinformowało, że stawka pomocy to 5 tys. zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych.

Wnioski trzeba będzie złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz dostępny będzie na stronie internetowej ARiMR.

Jak wyjaśniono wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30 proc. średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

małopolska, burza, gradobicie, sady, straty, sadownicy, minister, telus

Grad wytłukł sady. Minister obiecał pomoc poszkodowanym gospodarzom

Wichura i grad, które dotknęły ostatnio powiat myśliborski w Małopolsce, zniszczyły nie tylko uprawy, lecz także uszkodziły drzewa i budynki należące do tamtejszych sadowników. Obecny na miejscu minister rolnictwa Robert Telus obiecał...

Brak polisy? Pomoc niższa o połowę

Poza formułą de minimis pomoc będzie przyznawane jeśli szkody w gospodarstwie lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

"Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody, oraz stawki pomocy, przy czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro" - wyjaśniono.

Dodano, że kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50 proc. dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. 

Poleć
Udostępnij