Mniejsze dawki azotu to mniejsze plony i zbiory rzepaku?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
24-01-2019,20:15 Aktualizacja: 24-01-2019,20:15
A A A

Program azotanowy, którego część przepisów zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. może obniżyć produkcję rzepaku w naszym kraju - martwią się o to producenci rzepaku.  

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1339) gospodarstwo, które nie jest obowiązane do opracowania planu nawożenia azotem, stosuje nawozy w takich dawkach, aby nie przekraczać maksymalnych ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł.

Rolnik, który jest obowiązany do opracowania planu nawożenia azotem, nie stosuje wyższych dawek nawozów niż wynikające z tego planu, a rolnik, który nie jest obowiązany do opracowania planu nawożenia azotem, a opracuje taki plan, stosuje dawki nawozów zgodnie z opracowanym planem.

rzepak ozimy, rośliny, pole, śnieg

Kondycja plantacji rzepaku ozimego przed zimą 2018/19

Spadek temperatury powietrza w grudniu spowodował oczekiwane wejście rzepaku ozimego w stan spoczynku zimowego. Ponieważ jest to jeden z kluczowych etapów rozwoju wszystkich gatunków ozimych, który w dużej mierze decyduje o...

Dla rzepaku maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł wynoszą 240 kg N/ha. Na słomę przedplonu pozostawioną do zaorania można zastosować dodatkowo nie więcej niż 30 kg N/ha, o ile stanowisko przeznaczone jest pod zasiew ozimin. W załącznikach do rozporządzenia przyjęto, że rzepak do wytworzenia 1 t nasion wraz z odpowiednim plonem słomy pobiera 50 kg N.

W wyliczeniach bierze się pod uwagę azot mineralny w glebie wiosną w warstwie 0-60 cm i nawozów mineralnych, bo zwykle pod rzepak nie stosuje się nawozów naturalnych.     

Jeśli rolnik nie będzie dysponował wynikami rzeczywistej zawartości azotu w glebie na danym polu na podstawie badań w okręgowej stacji chemiczno-rolniczej, to może przyjąć zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, że zawartość azotu mineralnego wiosną w glebie średniej w warstwie 0-60 cm wynosi 62 kg N/ha a w ciężkiej - 66 kg N/ha. Na glebach lekkich, a tym bardziej bardzo lekkich rzepaku zwykle się nie uprawia.

Wobec tego ilość azotu działającego z gleby wynosi odpowiednio 55,8 kg N/ha (62 x 0,9) i 59,4 kg N/ha (66 x 0,9). Współczynnik 0,9 to równoważnik nawozowy azotu mineralnego w glebie dla upraw ozimych dla nawożenia wiosną. W takich warunkach maksymalna ilość azotu dostarczona w nawozach mineralnych wynosi 184,2 kg N/ha (240 – 55,8) i 180,6 kg N/ha (240 – 59,4). To mniej niż dotychczas stosowano w intensywnej produkcji, bo przekraczały one 200 kg N/ha. W kalkulacji trzeba także uwzględnić azot dostarczany ewentualnie dolistnie w moczniku i nawozach dolistnych.

Moje obawy co do zmniejszenia zbiorów rzepaku z powodu ograniczenia nawożenia azotem potwierdził pytany o to Adam Stępień - dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju (PSPO) i stwierdził, że Stowarzyszenie się tego też obawia. Adam Stępień przedstawił referat pt. "Rzepak jako roślina oleisto-białkowa. Znaczenie uprawy rzepaku w Polsce z perspektywy kluczowych mechanizmów rynkowych determinujących popyt na produkty jego przerobu" podczas zebrania Polskiego Towarzystwa Agronomicznego w Katedrze Agronomii na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie 24 stycznia 2019 roku.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement