Tyle wapna potrzebują polskie ziemie rolne. GUS podaje dane

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-11-2022,14:15 Aktualizacja: 18-11-2022,14:29
A A A

Biorąc pod uwagę wysoki stan zakwaszenia gleb w Polsce, wzrost nawożenia wapniowego jest nadal niewystarczający - ocenił Główny Urząd Statystyczny.

W nowym opracowaniu o polskim rolnictwie, opartym o wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020, GUS podaje, że 280,3 tys. gospodarstw rolnych stosowało nawozy wapniowe. To więcej niż dekadę wcześniej. Ze spisu przeprowadzonego w 2010 r. wynikało bowiem, że ta liczba sięgała 175,3 tys.

Kopalnia Wapienia "Czatkowice", wapnowanie gleby, ph gleby, Andrzej Obst, Witold Szczepaniak

Wapnowanie ogranicza koszt nawożenia

Kopalnia Wapienia "Czatkowice", Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Stowarzyszenie Producentów i Doradców Rolnictwa w Brzesku przeprowadzili bezpłatne szkolenie online dla rolników pt....

W 2020 roku wapnowanie gleb najczęściej stosowali rolnicy użytkujący 100 ha i więcej użytków rolnych, czyli 46,5 proc. ogólnej liczby gospodarstw w tej grupie obszarowej. Zużycie nawozów wapniowych w czystym składniku (CaO) wyniosło w nich 127,8 kg/ha użytków rolnych w dobrej kulturze.

"Przeciętnie w kraju kształtowało się na poziomie 90,8 kg/ha UR w dobrej kulturze i było ponad dwukrotnie większe niż w 2010 r. (40,9 kg/ha). Zużycie nawozów wapniowych na 1 ha UR w dobrej kulturze w ilości ponad 90 kg odnotowano również w gospodarstwach należących do grup obszarowych: 20-30 ha UR, 30-50 ha UR i 50-100 ha UR, w których wynosiło odpowiednio 93 kg, 110,1 kg i 121,5 kg/ha użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej" - wyliczył GUS.

Ogółem zużycie nawozów wapniowych w przeliczeniu na czysty składnik, w porównaniu do 2010 r., wzrosło ponad dwukrotnie i wyniosło 1 339,1 tys. ton (590,9 tys. ton w 2010 r.). JW ocenie GUS wzrost w zakresie nawożenia wapniowego jest nadal niewystarczający.

"Według szacunków Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, sumaryczne zapotrzebowanie krajowego rolnictwa na wapno wynosi ok. 31 mln t CaO, czyli przeciętnie ok. 2 t CaO/ha użytków rolnych. Zastosowanie takiej ilości CaO pozwoliłoby na doprowadzenie odczynu gleb do poziomu odpowiadającego potrzebom produkcji roślinnej" - stwierdził GUS.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu