Trwają prace nad projektem dotyczącym zasad nawożenia azotem

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | redakcja@agropolska.pl
02-12-2015,21:30 Aktualizacja: 02-12-2015,22:20
A A A

W biurze prasowym Ministerstwa Środowiska dowiedzieliśmy się, że nowy minister polecił rozpoczęcie prac nad nowelizacją Prawa wodnego.

Z tą nowelizacją powiązany jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia "Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych".

Chodzi o pełniejsze wprowadzenie w życie przepisów wynikających z dyrektywy azotanowej.  Projekt przygotowany przez poprzednie władze resortu środowiska, rolnictwa i rozwoju wsi oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej planowano wdrożyć od 1 maja 2016 r. Z końcem kwietnia kończy się bowiem 4-letni okres obowiązywania tak zwanego cyklu azotanowego.

nawożenie azotem, nawozy mineralne, nawozy organiczne

Los projektu zależy od nowego ministra i rządu

Biuro prasowe Ministerstwa Środowiska nie zgodziło się udostępnić mi projektu „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”(do którego i tak dotarliśmy i go publikujemy). Według...

Większość przepisów dotyczących nawożenia azotem, które dotknęłyby wszystkich rolników planowano wprowadzić od 1 marca 2017 r. Chodzi m.in. o wprowadzenie dla wszystkich rolników maksymalnych dawek azotu w poszczególnych uprawach oraz o obowiązku prowadzenia dokumentacji nawożenia azotem.

Gospodarstwa o powierzchni ponad 100 ha będą zmuszone opracowywać plan nawożenia azotem.

Trudno się łudzić, że zmiany te nie wejdą w życie. W listopadzie  2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał bowiem, że Polska nie wywiązała się ze zobowiązań, które wynikają z dyrektywy azotanowej.

Skargę przeciwko naszemu krajowi wniosła Komisja Europejska, która uznała polskie działania za niewystarczające, aby te przepisy wdrożyć.   

Poleć
Udostępnij