Los projektu zależy od nowego ministra i rządu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: DR INŻ. ARKADIUSZ ARTYSZAK|REDAKCJA@AGROPOLSKA.PL
14-11-2015,14:50 Aktualizacja: 14-11-2015,20:26
A A A

Biuro prasowe Ministerstwa Środowiska nie zgodziło się udostępnić mi projektu „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”(do którego i tak dotarliśmy i go publikujemy).

Według biura prasowego procedowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych, jest uzależnione od przyjęcia przez Radę Ministrów i uchwalenia przez parlament nowej ustawy – Prawo wodne. Do momentu zakończenia prac nad tą ustawą projekt rozporządzenia jest jedynie materiałem roboczym i nie jest udostępniany publicznie. Zgodnie z dyspozycją Sekretarza Stanu w MŚ dalsze procedowanie projektu ustawy – Prawo wodne, a tym samym projektu rozporządzenia, pozostawiono do decyzji nowemu ministrowi ds. gospodarki wodnej i Radzie Ministrów.

Uważam, że rolnicy powinni wcześnie być poinformowani o planowanych zmianach, aby mieć dostatecznie dużo czasu, aby się do nich przygotować. Projekt trafił, co prawda do konsultacji, ale ogółowi rolników nie jest znany.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement