Obornik zimą. Jak go przechowywać bez narażenia się na karę?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-12-2021,11:10 Aktualizacja: 08-12-2021,10:31
A A A

Albo w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu, albo na pryzmie - ale przy spełnieniu określonych warunków - można gromadzić obornik zimową porą, gdy nawożenie nim jest niedopuszczalne.

Z końcem listopada minął termin legalnego stosowania obornika na trwałych użytkach zielonych, uprawach trwałych oraz uprawach wieloletnich (w przypadku gruntów rolnych zasadniczo okres ten skończył się wcześniej). Teraz powstający przy produkcji zwierzęcej nawóz trzeba gromadzić aż do wiosny. Jak robić to właściwie?

nawożenie, nawozy mineralne, obornik, raport GUS

130 kg nawozów mineralnych i 40 kg obornika na hektar. Czy to się utrzyma?

Wysokie ceny nawozów mogą poważnie zachwiać względną stabilizacją w nawożeniu gleb. Jak to wyglądało w liczbach w poprzednim roku gospodarczym? Główny Urząd Statystyczny w cyklicznym dokumencie pt. "Ochrona środowiska"...

- Jeżeli w gospodarstwie utrzymywane są zwierzęta na głębokiej ściółce, możemy przechowywać obornik w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu. Obora powinna umożliwiać przechowywanie obornika przez 5 miesięcy - wskazuje Anna Gęślicka w serwisie informacyjnym Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

W wielu budynkach taka ilość obornika nie może być zgromadzona, w związku z czym trzeba wybrać inne rozwiązanie, czyli np. utworzenie pryzmy na gruntach rolnych gospodarstwa. Trzeba jednak pamiętać o spełnieniu warunków, co pozwoli uniknąć rolnikowi ewentualnych sankcji.

Jak wylicza ekspertka, na pryzmie możemy przechowywać obornik nie dłużej niż 6 miesięcy od daty utworzenia, a zakłada się ją na płaskim terenie, w miejscu nieprzepuszczalnym i niepodmokłym (trzeba zabezpieczyć teren pod pryzmą w taki sposób, aby ewentualne wody opadowe nie przedostały się do wód podziemnych). Pryzma powinna powstać w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego oraz ujęć wód.

- Założoną pryzmę w danym roku musimy nanieść na mapę lub szkic działki z datą jej utworzenia. Dokument przechowujemy w gospodarstwie 3 lata od dnia zakończenia przechowywania obornika. Ponownie na tym samym miejscu pryzmę możemy założyć po upływie 3 lat od dnia zakończenia przechowywania - podaje inne warunki specjalistka z PODR.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj