Nawożenie pod lupą. Co wykryli inspektorzy?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-06-2022,10:45 Aktualizacja: 13-06-2022,10:48
A A A

Blisko 1000 kontroli planowych oraz niemal 500 interwencyjnych, przeprowadzili w 2021 roku inspektorzy ochrony środowiska w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Temat poruszono podczas posiedzenia sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, na którym przedstawiano informacje na temat działań podejmowanych w celu ochrony rzek przed zanieczyszczeniami.

dopłaty do nawozów, wsparcie dla rolnictwa, KRIR

Rolnicy nie dostaną dopłat nawozowych przez bariery formalne. KRIR interweniuje

Data stempla pocztowego powinna być uwzględniana przy rozpatrywaniu wniosków o dopłaty do nawozów, a kolejność wnioskowania o tę pomoc i płatności bezpośrednie nie powinna mieć znaczenia - przekonuje Krajowa Rada Izb Rolniczych. W...

Magda Gosk, zastępca głównego inspektora ochrony środowiska przypominała, że Ustawa Prawo wodne w 2017 r. nałożyła na wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska obowiązek kontroli stosowania programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych przez podmioty prowadzące produkcję rolną.

Dodatkowo kompetencje inspekcji zostały uzupełnione w 2020 r. o zakres kontrolny dotyczący spełnienia obowiązku posiadania planu nawożenia azotem oraz stosowania nawozów zgodnie z nim.

- W związku z tymi kompetencjami wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska w 2021 r. zrealizowali blisko 950 kontroli, które były planowane oraz 480 kontroli pozaplanowych. Te drugie są realizowane w wyniku zgłaszanych skarg lub interwencji - wyliczała Magda Gosk.

Podczas kontroli stwierdzono, że obowiązek posiadania planu nawożenia azotem wypełniały 383 podmioty, które prowadzą chów lub hodowlę drobiu lub trzody chlewnej, 534 podmioty ze względu na posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych i 18 podmiotów ze względu na nabywanie nawozu naturalnego lub produktu pofermentacyjnego do bezpośredniego rolniczego wykorzystania.

dopłaty do nawozów, wsparcie dla rolnictwa, MRiRW, Władysław Kosiniak-Kamysz

Dopłaty do nawozów. Dlaczego paragon nie wystarczy?

Dlaczego mechanizm dopłat do zakupu nawozów ma zastosowanie tylko w przypadku ustalonego przez państwo terminu zakupu? - zapytał  Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Resort odpowiedział. Szef...

- Podczas 277 kontroli stwierdzono 400 przypadków naruszeń stosowania programu działań. Dotyczyły warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych lub stałych. Były to również naruszenia dotyczące stosowania dawek lub sposobu nawożenia azotem, przestrzegania okresów nawożenia i terminów stosowania nawozów. Tak było w 19 przypadkach. Pozostałe naruszenia miały charakter pojedynczy. Były jeszcze naruszenia czysto formalne, takie jak brak lub niewłaściwy sposób dokumentowania realizacji programu działań. Formalne naruszenie było stwierdzone w 99 przypadkach - podawała wiceszefowa GIOŚ.

Inspekcja na podstawie wyników kontroli może wydać decyzję, w której nakazuje usunięcie w określonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli lub też może ustalić obowiązek uiszczania opłaty (oraz jej wysokość).

- W ramach kontroli w zakresie dyrektywy azotanowej skierowano 297 wniosków do innych organów, wydano 176 zarządzeń pokontrolnych oraz wydano 143 decyzje nakazujące usunięcie w określonym terminie naruszeń stwierdzonych w trakcie kontroli, jak również wydano około 100 decyzji wymierzających opłaty za naruszania, z czego najwięcej dotyczyło przechowywania nawozów naturalnych oraz stosowania nawozów niezgodnie z przepisami. W 2021 r. nie wydawano decyzji zezwalających na ponowne podjęcie prowadzenia chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 tys. stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2 tys. stanowisk - przekazała Magda Gosk.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu