Kontrolowane uwalnianie azotu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: naturalcrop (art) redakcja | agropolska.pl
29-09-2017,17:40 Aktualizacja: 29-09-2017,17:39
A A A

Stosowanie przedsiewnie pod zboża ozime nawozu Fertil C-N 40-12,5 w celu dostarczenia startowej dawki azotu zaleca spółka NaturalCrop. W 150-200 kg nawozu na 1 ha wprowadza się 18-25 kg N. Azot organiczny zawarty w aminokwasach, peptydach i polipeptydach jest stopniowo uwalniany i pobierany przez rośliny. Dzięki temu nie ulega stratom związanym z wymywaniem lub gazyfikacją.

Kontrolowane uwalnianie azotu z nawozu pokrywa jesienne zapotrzebowanie roślin na ten składnik i nie generuje ryzyka ich wybujania. Ponadto uwalnianie składników z nawozu jest ściśle skorelowane z przebiegiem warunków pogodowych i aktywnością mikroorganizmów glebowych.

laska glebowa, próbki, gleba

Nawożenie "na oko" jest nieracjonalne

Nawożenie jest jedną z najdroższych składowych w technologii uprawy roślin, dlatego ustalanie dawek na „oko” drogo kosztuje. Może prowadzić do degradacji gleby, przenawożenia lub niedożywienia roślin, a w konsekwencji straty części...

W przypadku długiej ciepłej jesieni azot jest dostępny, gdy rośliny go potrzebują, a nie w krótkim czasie po nawożeniu, jak ma to miejsce w przypadku stosowania azotu mineralnego. Natomiast w razie wystąpienia niskich temperatur w listopadzie i w grudniu ta część azotu, która nie zostanie wykorzystana jesienią zostanie uwolniona wiosną – zaopatrując rośliny zaraz po spoczynku zimowym. Wiosną azot jest już uwalniany, gdy nie można jeszcze wjechać na pole z azotem mineralnym.

Rozpuszczalny w wodzie azot organiczny (5 proc.) stymuluje wzrost systemu korzeniowego, co sprzyja ukorzenieniu młodych roślin zbóż. Zastosowanie nawozu zwiększa udział korzeni drobnych i włośnikowych odpowiedzialnych za pobieranie składników pokarmowych z gleby.

Obok dostarczenia startowej dawki azotu ważnymi efektami stosowania nawozu jest poprawa właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych gleby oraz szybszy rozkład resztek pożniwnych. Pozostające na polu resztki roślinne wprowadzają znaczne ilości N, P, K, Mg i innych składników. Jednak, aby składniki te mogły zostać wykorzystane przez rośliny masa roślinna musi ulec mineralizacji, która zachodzi za pośrednictwem mikroorganizmów glebowych.

pole, zima, śnieg

Zasobność gleb w potas: lekka poprawa, ale wciąż źle

Stan zawartości potasu przyswajalnego w naszych glebach jest zły. Aż 39 proc. próbek gleby przebadanych przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze w latach 2012-2015 charakteryzowało się bardzo niską lub niską zawartością potasu przyswajalnego...

Zastosowany przedsiewnie nawóz Fertil C-N 40-12,5 dostarcza 60-80 kg węgla organicznego, który sprzyja namnażaniu pożytecznych mikroorganizmów zasiedlających ryzosferę. W efekcie zwiększa się dostępność fosforu, potasu i innych składników pokarmowych w roztworze glebowym.

W przypadku bardzo wysokich i wysokich zasobności gleby w fosfor i potas pozwala to na wyeliminowanie nawozów fosforowo-potasowych. Oprócz tego cząsteczki nawozu szybko wiążą się z ligninami w glebie pochodzącymi z resztek pożniwnych, w wyniku czego tworzy się próchnica.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement